Print Friendly, PDF & Email

Inleiding

Dit document is de handleiding voor Mediris Wachtpost voor beheerders.

Een beheerder heeft dezelfde toegang als een onthaalmedewerker met enkel bijkomende functionaliteiten. Deze handleiding focust enkel op deze bijkomende functionaliteiten of specifieke taken die relevant zijn voor het beheer.

Mediris wachtpost kan op verschillende manieren geconfigureerd worden per wachtpost waardoor de handleiding soms een beetje kan verschillen met de wachtpost specifieke configuratie.

Wachtzaal

Patiëntgegevens aanpassen

Wanneer de gegevens van een patiënt verkeerd geregistreerd zijn kan u op deze pagina de gegevens eenvoudig aanpassen.

Druk op de groene knop ‘nieuwe raadpleging

Zoek de patiënt op op basis van de rijksregisternummer, geboortedatum of achternaam

Wanneer de gegevens ingeladen zijn kan u bovenaan op de groene knop ‘wachtdossier’ drukken. De optie ‘update persoonsgegevens’ stelt u in staat de velden met patiëntgegevens aan te passen

U moet de patiënt effectief in de wachtzaal plaatsen, anders worden de gegevens niet opgeslagen. Niet vergeten de patiënt achteraf uit de wachtzaal te verwijderen!

OPMERKING: via deze flow kan u ook een risicofactor aan een patiënt toekennen

Ereloon

Bedrag of betaalwijze aanpassen

Als een onthaalbediende een verkeerd bedrag of betaalwijze heeft geregistreerd kan u deze via afgewerkte erelonen makkelijk aanpassen.

 1. Filter bovenaan op het correcte datumbereik van de prestatie
 2. Klik op ‘onafgewerkt’
 3. Druk op de link onder kolom ‘betaald’, u ziet een pop-up om het bedrag ontvangen of betaalwijze aan te passen

Betaling openzetten

Als  je een betaling helemaal wilt overdoen kan u deze weer openzetten via de afgewerkte erelonen

 1. Filter bovenaan op het correcte datumbereik van de prestatie
 2. Klik op ‘onafgewerkt’
 3. Druk op de link onder de kolom ‘tijdstip’, bevestig dat u de betaling weer wilt openzetten
 4. U vindt de betaling nu terug in de kolom onafgewerkte betalingen, u kan de betaling opnieuw afwerken zoals u wilt

Contacten

Overzicht

U kan de contacten van het voorbije weekend opzoeken als u het datumbereik bovenaan correct filter. In het overzicht krijgt u meteen een zicht op hoe de verslagen van deze contacten verwerkt zijn door de artsen:

 • Alle contacten: alle patiënten waarvoor een verslag is opgemaakt
 • Openstaand: alle patiënten waarvoor het verslag nog niet is afgewerkt
 • Niet verzonden: het verslag is afgewerkt maar niet doorgestuurd naar de huisarts
 • Verzonden: het verslag is afgewerkt en doorgestuurd
 • Overlijden: Lijst van alle verslagen met vaststellen overlijden als diagnose

Een contact opzoeken

Als u een contact voor een specifieke patiënt wilt opzoeken kan u dit via de knop ‘uitgebreid zoeken’. U kan zoeken op:

 • Patiënt naam
 • Patiënt INSZ (rijksregisternummer)
 • Contact ID (ID van het contact in Mediris)
 • Arts naam

Als u zoekt op naam van de patiënt of arts moet u het datumbereik meegeven wanneer het contact plaatsvond. Voor rijksregisternummer of contact ID hoeft dit niet.

Een contact bewerken

Een beheerder kan enkele aanpassingen aanmaken aan een contact. Om een contact te bewerken drukt u op de link onder het tijdstip van het contact.

 • Type contact: ging het om een raadpleging, huisbezoek, advies, …
 • Type wacht: ging het om een wacht op de wachtpost, vervanging of weekwacht. Enkel wachtpostwachten verschijnen bij ereloon.
 • Tijdstip: hier kan u aanpassingen maken om hoe laat de prestatie plaatsvond

Verdere aanpassingen dienen door de dokter zelf gemaakt te worden. Wanneer een dokter een verslag afwerkt kunnen ze zelf geen aanpassingen meer maken. Via de knop ‘contact heropenen’ wordt het contact weer bewerkbaar voor de arts.

Als het contact verkeerd is aangemaakt en mag verdwijnen kan u dit via de knop ‘contact verwijderen’.

OPMERKING: wanneer u een contact verwijderd kan dit niet meer teruggebracht worden, wees voorzichtig!

Uiteindelijk kan u het contact afdrukken via de knop ‘contact afdrukken’ zodat u het kan opsturen naar artsen die niet over een eHealthbox beschikken.

Beheer

Het tabblad ‘beheer’ is een extra tabblad waar enkel een beheerder over beschikt. Hier vindt u allerhande administratieve opties voor uw wachtpost.

Gebruikers

Hier ziet u een overzicht van alle gebruikers die toegang hebben tot uw wachtpost, gesorteerd per functie. U beschikt over enkele opties om de gebruikers te beheren:

 • Wijzig gegevens: aanpassingen aan de basisgegevens van de gebruiker. Belangrijke wijzigingen zijn toevoegen van RIZIV nummer PO voor een HAIO of aangeven of een wachtarts niet geaccrediteerd is

OPMERKING: artsen kunnen in hun eigen module hun RIZIV nummer aanpassen om aan te geven dat ze geen HAIO meer zijn.

 • Beveiliging: U kan het wachtwoord van de gebruiker wijzigen, de 2-staps authenticatie uitschakelen en de toegang compleet herroepen van de gebruiker

In de kolom status vindt u volgende informatie terug:

De gebruiker heeft de account geactiveerd

De gebruiker heeft het eHealth certificaat opgeladen

De gebruiker heeft de 2-staps authenticatie ingeschakeld

Patiënten

Hier kan u een patiënt die gezien is op de wachtpost opzoeken en de details bekijken. Ook kan u via deze weg een risicofactor toevoegen voor een patiënt

Via de knop ‘zoek risico patiënten’ krijgt u een overzicht van elke patiënt met een risicofactor

Exports

Via dedata exports kan u belangrijke administratieve gegevens over de uw wachtpost uit Mediris halen in excel of PDF formaat. De beschikbare exports:

 • Patiëntencontacten: Een overzicht van alle contacten met details van de verslagen en de oproep, met beperkte patiëntgegevens (leeftijd, gemeente en postcode)
 • Erelonen: Een overzicht van alle patiënten en de erelonen die aan deze patiënt gelinkt zijn. Ook vindt u hier de instelling terug waaraan de patiënt gelinkt is (medisch huis, RVT, …)
 • Oproepen: Alle informatie over hoe en wanneer oproepen die op de wachtpost geregistreerd zijn.
 • Andere behandelingen: Een overzicht van alle contacten waarbij een arts een andere behandeling geregistreerd heeft (verwijzing spoed, technische prestatie, injectie,…)
 • Financieel overzicht: Een overzicht van alle financiële gegevens in PDF formaat
 • Gebruikers: Een overzicht van alle medewerkers of artsen in de wachtpost
 • RIZIV: een maandelijks overzicht van alle contacten op de wachtpost, gesorteerd per type en tijdstip

Organisaties

In Mediris is het mogelijk om instellingen toe te voegen aan uw wachtpost, zodat u de adresgegevens makkelijk kan terugvinden. We maken het onderscheid tussen RVT’s of eender andere instelling waar huisbezoeken kunnen plaatsvinden en Medische huizen.

RVT’s

U ziet de lijst met alle huidig toegevoegde instellingen met hun gegevens. U kan deze gegevens zelf handmatig bewerken moesten deze incorrect zijn.

Via de knop ‘+ nieuw RVT’ kan u een RVT instellen die terugkomt op de officiële lijst van RVT’s van het RIZIV. Als u een instelling wilt toevoegen die niet in deze lijst terugkomt kan u dat een mail sturen naar support@mediportal.be met volgende gegevens:

 • RIZIV-nummer instelling
 • Naam instelling
 • Adres instelling

Medische huizen

Als uw wachtpost facturatie via medisch huis toepast kan u hier alle medische huizen uit de streek toevoegen (knop ‘+ Nieuw medisch huis’). Wanneer een prestatie via deze weg verwerkt wordt zijn dit dan de mogelijke medische huizen om naar te factureren.

Close Menu