Print Friendly, PDF & Email

Inleiding

Dit document is de handleiding van Mediris wachtpost voor artsen.

Mediris wachtpost kan op verschillende manieren geconfigureerd worden per wachtpost waardoor de handleiding soms minimaal kan verschillen afhankelijk van de wachtpost specifieke configuratie.

Aangezien Mediris wachtpost een webtoepassing is, is er geen lokale installatie op uw computer nodig. U hebt enkel internettoegang nodig om gebruik te kunnen maken van het programma. Mediris werkt ook vlot met een 3G/4G verbinding (bv op een smartphone of tablet wanneer u op de baan bent).

Mediris kan eveneens gebruikt worden om vervangingen te registeren. Er hoeft dan geen dossier in uw eigen EMD te worden aangemaakt, en u kan toch de collega die u vervangt op de hoogte houden van zijn patiënten.

Inloggen

Inloggen op Mediris doet u aan de hand van uw persoonlijk e-mailadres en uw wachtwoord.

Indien u uw wachtwoord niet meer kent, dan kan u dit opnieuw instellen via de blauwe knop “Wachtwoord vergeten”. Na het opgeven van uw e-mailadres krijgt u onmiddellijk een e-mail met een link in om uw paswoord opnieuw in te stellen.

Een nieuw wachtwoord moet minstens voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Minstens 8 karakters
 • Minstens 1 hoofdletter
 • Minstens 1 speciaal teken (cijfer of ander)

eHealth-sessie

In deze handleiding veronderstellen we dat u een eHealth-sessie in Mediris ter beschikking heeft zodat u alle eHealth-functies in Mediris kan gebruiken (Sumehr raadplegen, GMD-houder opvragen, tarificatie, efact, etc.).

U kan zien of er voor u een individuele eHealth-sessie is aangemaakt aan de hand van het groene eHealth logo rechts bovenaan in Mediris. Als dit logo rood is, dan heeft u geen eHealth-sessie en kan u enkel de basisfunctionaliteiten van Mediris gebruiken om een medisch verslag aan te maken.

Een eHealth-sessie kan bekomen worden op 3 verschillende manieren:

 • Door het inlezen van uw EID kaart op de wachtpost met de eHealth-sessie connector software
 • Door het registreren van uw persoonlijk eHealth-certificaat in Mediris (zie tab “Mijn gegevens”)
 • Door het installeren van Mediring op uw computer

Bij de installatie van Mediring kan u dan aangeven of u het programma wenst te gebruiken om enkel een eHealth-sessie aan te maken, of dat u Mediring eveneens wenst te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van verslagen via de eHealthBox (gelijkaardig aan Hector of Medimail).

Zolang Mediring draait op uw computer, zal Mediring automatisch uw eHealth-sessie vernieuwen in Mediris. Wanneer Mediring wordt afgesloten of u zet uw computer uit, dan blijft de eHealth-sessie nog 24h actief.

Een eHealth-sessie blijft 24h geldig in Mediris. Dit betekent dat als u op de baan gaat met een mobiel toestel (iPad, iPhone of Android toestel), dat u eveneens over uw persoonlijke eHealth-sessie zal beschikken en dat u dus alle eHealth-functionaliteiten in Mediris ten volle kan blijven benutten (bijvoorbeeld het raadplegen van een Sumehr).

Contacten overzicht

Het eerste scherm dat u te zien krijgt na het inloggen op Mediris is het overzichtsscherm van uw eigen patiëntencontacten. Via de “Van” en “Tot” selectie kan u aangeven voor welke periode u uw contacten wenst te bekijken. Standaard is dit ingesteld op de voorgaande week, maar u kan zonder problemen terug gaan in de tijd. Oudere contacten worden nooit gewist of gearchiveerd en kunnen steeds geraadpleegd worden.
Ook kan u de contacten sorteren op welk tijdstip de oproep is binnengekomen via het onthaal of wanneer uzelf het contact geregistreerd hebt.

Indien u op zoek bent naar een verslag over een specifieke patiënt, dan kan dit ook via de zoekfunctie

Naast het tabblad “Contacten” zijn er nog de volgende tabbladen beschikbaar in Mediris die in de volgende hoofdstukken aan bod komen:

 • Wachtzaal: overzicht van de patiënten in de wachtzaal (per wachtdienstonderdeel)
 • Oproepen: overzicht van de oproepen voor zowel huisbezoeken als raadplegingen
 • Tel. Advies: telefonisch medische adviezen of oproepen voor dringende huisbezoeken
 • Afspraken: overzicht van alle afspraken die door het onthaal vastgelegd zijn
 • Mijn gegevens: persoonlijk informatie en de mogelijkheid om een eHealth certificaat toe te voegen

In het overzicht kan u nagaan of een verslag is afgewerkt en is verzonden indien er een vinkje staat bij de status van het contact. Op dat moment kan u het verslag niet meer aanpassen maar enkel nog inkijken via de knop “Contact Bekijken”. U kan ook steeds een kopie van het verslag afdrukken via “Contact verslag afdrukken”.

Indien een verslag nog niet volledig is afgewerkt, kan u dit opnieuw heropenen via de knop “Contact Bewerken”.

Om een verslag aan te maken voor een weekwacht of een vervanging, drukt op de blauwe knop “Nieuw contact”. U komt dan op een nieuw scherm met 10 + 1 stappen om een verslag aan te maken: 10 stappen met informatie over het patiëntencontact en de laatste stap met een overzicht van alle voorgaande elementen die u heeft ingevuld.

In die 10+1 stappen registreert u een raadpleging of huisbezoek. Daarbij kan niet alleen medicatie, maar ook werkongeschiktheid voorgeschreven en afgedrukt worden. Wel op letten om de juiste printer of lade te selecteren indien u meerdere printers gebruikt:

 • Verslag: A4 formaat
 • Voorschrift: DL of enveloppe formaat
 • Ongeschiktheid: DL of enveloppe formaat

In een wachtpostcontext zal u nooit de knop “Nieuw contact” gebruiken omdat de patiëntgegevens door het onthaal worden geregistreerd. U gebruikt in dat geval het tabblad “Wachtzaal” indien u raadplegingen doet op de wachtpost of het tabblad “Oproepen” voor het geval u huisbezoeken aflegt.

Nieuw contact

Zoals reeds eerder vermeld, zijn er voor het afwerken van een patiëntencontact 10+1 stappen beschikbaar. Sommige van deze stappen zijn optioneel en de laatste stap bevat een overzicht van de voorgaande 10 stappen.

Elk van deze stappen gaan we nu volledig beschrijven.

Patiënt

U kan op 4 manieren de patiëntgegevens toevoegen aan Mediris:

 1. Via de eID van de patiënt (aanbevolen indien mogelijk)
 2. Via het rijksregisternummer (in dat geval wordt de naam en geboortedatum van de patiënt automatisch aangevuld)
 3. Via een opzoeking van een bestaande patiënt op achternaam of geboortedatum (via de zoekfunctie: vergrootglas achteraan het veld)
 4. Via het “manueel” registreren van de gegevens van een nieuwe patiënt

Enkel de achternaam, voornaam en geboortedatum zijn verplicht voor het aanmaken van een verslag, maar we adviseren sterk om ook het rijksregisternummer van de patiënt mee op te nemen. Op die manier kan bijvoorbeeld de verzekerbaarheid van de patiënt gecontroleerd worden en zal het verslag bij de ontvangende arts automatisch gekoppeld worden aan het patiëntendossier.

Indien mogelijk raden we aan om de eID van de patiënt uit te lezen. Alle gegevens zijn dan zeker correct ingevuld en er kan in dat geval ook een therapeutisch relatie met de patiënt worden aangemaakt.

Deze therapeutische relatie is nodig om:

 • De Sumehr van de patiënt te raadplegen via Vitalink
 • De GMD-houdende arts van de patiënt op te zoeken
 • De link naar de hubs te leggen

Indien u de eID van een patiënt hebt uitgelezen, gebeuren deze opzoekingen automatisch op de achtergrond. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Het uitlezen van de eID kan zeer eenvoudig via de eID-viewer software. Dit is een programma dat mee geïnstalleerd wordt indien u de eID-middleware installeert van de overheid (via de website http://eid.belgium.be/nl). Deze software is geïnstalleerd op de computers van de wachtpost.

Hoe gaat u te werk?

 1. Start de eID-Viewer software op (zie screenshot)
 2. U leest de EID van de patiënt uit via de EID viewer applicatie
 3. U klikt en sleept de foto van de patiënt op het patiëntscherm in Mediris (muisknop ingedrukt houden)
 4. Laat los in Mediris en alle informatie van de patiënt wordt automatisch ingevuld in Mediris

Huisarts

In de huisarts-stap wordt de ontvanger van het verslag aangeduid. In principe is dit de huisarts van de patiënt. Indien u een eHealth-sessie heeft en de eID van de patiënt is uitgelezen, dan wordt automatisch de GMD-houdende arts van de patiënt ingevuld als ontvanger van het verslag.

U kan daarnaast steeds een arts opzoeken via het intelligent opzoekveld. Nagenoeg alle huisartsen in België kan u op die manier terugvinden. U kan dus ook een verslag versturen naar een collega buiten uw wachtregio.

Tip: Indien u zoekt op een veelvoorkomende naam, dan kan u op de knop “Uitgebreid zoeken” drukken. In de pop-up die opent kan u de gemeente waar de ontvanger actief is of de RIZIV nummer specifiëren.

Het is niet verplicht om aan te geven wie de huisarts is van de patiënt, maar in dat geval kan er natuurlijk ook geen verslag verstuurd worden.

Betreft

In de betreft stapt dient u het tijdstip en het uur van het contact aan te geven. Dit wordt standaard vooringevuld op het tijdstip van het moment dat het contact wordt aangemaakt in Mediris.

Daarnaast kan u ook het contact type aangeven, hoewel dit meestal correct zal geregistreerd zijn door het onthaal. In een wachtpostomgeving zal het telefonisch advies in het tel.advies menu behandeld worden.

Als wachttype wordt er een onderscheid gemaakt tussen weekend of feestdag wachten, weekwachten of vervangingen. Indien u kiest voor een vervanging, dan wordt dit niet mee opgenomen in de statistieken van de wachtdiensten.

Subjectief

De volgende 5 stappen volgen het SOEP[1] principe.

 • Gevoelens en waarnemingen van de patiënt die hem naar de zorgverlener drijven. Hier komen de gegevens te staan die uit de anamnese naar voren komen.

OF

 • RFE Reason for encounter: woordelijke klacht van de patiënt.


Afhankelijk van de keuze van de instellingen van de wachtpost, is het coderen al dan niet verplicht in Mediris. Coderen wordt natuurlijk wel steeds aanbevolen.

 • Zoekprincipe: steeds 3 karakters eventueel gescheiden door spatie met tweede zoekterm, in te vullen in het zoekveld.
 • Meest voorkomend: Dit geeft een lijst met de 27 meest gebruikte termen weer. Indien er gekozen wordt uit deze lijst wordt dit ook gecodeerd.
 • ICPC2: Dit opent een boomstructuur met alle mogelijk termen, zodat u zelf gericht kan zoeken om tot de best passende term te komen
 • U hebt ook een veld om vrije tekst in te voeren. Als u enkel dit veld invult hebt u geen gecodeerde gegevens.

Objectief

 • Klinisch onderzoek: Tekenen en symptomen die de zorgverlener zelf kan waarnemen. De resultaten van het eigen lichamelijk onderzoek. Dit is een vrij tekstveld waar tot 255 karakters kunnen worden ingevoerd.
 • Parameters: hier kan u de parameters van de patiënt invullen

Evaluatie

 • Duiding van de klachten en symptomen. Meestal één of meerdere mogelijke diagnoses

In dit scherm dient ook de evaluatie van de urgentie te worden ingegeven. Om de wachtstatistieken voor de kring te kunnen opmaken is deze registratie zeer belangrijk.

Codering werkt op hetzelfde principe als subjectief:

 • Aan de hand van zoekveld dat gecodeerd wordt of via de 30 meest voorkomende termen. Ook hier kan u via de ICPC2 knop een boomstructuur openen om de mogelijkheden te filteren.
 • Of vrije tekstveld (zonder coderen)

Er is geen beperking op de hoeveelheid tekst die hier kan worden in opgenomen.

Medicatie

Als u medicatie wilt voorschrijven kan u een klassiek voorschrift opstellen en afdrukken, of een elektronisch voorschrift via Mediris Recipe aanmaken. Om een elektronisch voorschrift te maken moet wel de rijksregisternummer van de patiënt gekend zijn.

U kan de medicatie opzoeken op productnaam (merk) of de stofnaam (actieve component in de medicatie). Nadat u 3 letters typt zal het intelligente veld u voorstellen van medicatie doen, u kan op de correcte term klikken.
Een venster opent met alle mogelijke versies van deze medicatie en hun prijs. Ook kan u op de blauwe wereldbol die achter de naam van het geneesmiddel staat klikken om naar de BCFI pagina van deze medicatie te surfen.

Wanneer u op de blauwe knop “Recipe voorschrift” of “klassiek voorschrift” drukt opent een pop-up met het voorschrift dat u kan afdrukken.

Het is ook belangrijk om het juiste formaat te kiezen bij het afprinten. Een voorschrift is namelijk steeds in DL of Enveloppe formaat.

Andere Behandeling

Hierin kunnen andere behandelingen en/of verwijzingen worden toegevoegd:

 • Technische prestatie: hier kan u technische prestaties zoals hechtingen, EKG, … toevoegen aan het verslag, deze verschijnen ook in de stap ereloon
 • Verwijzing: keuzes als opname ziekenhuis, verwijzing spoed, verwijzing huisarts, verwijzing paramedisch
 • Andere behandelingen:
  • Aanvraag technische onderzoeken, labo, RX, ….
  • Vaccinatie
  • Inspuiting
  • Wondverzorging
  • Etc.

Met aanvullende verduidelijking afhankelijk van de keuzes.

Ongeschiktheid

Vanuit dit scherm kan er een ongeschiktheidsattest opgemaakt worden dat ook kan worden uitgeprint.

Net zoals voor het voorschrift is het belangrijk om in te stellen dat dit in het DL of enveloppe formaat wordt geprint.

Ereloon

Indien in de patiënten stap het rijksregisternummer van de patiënt is geregistreerd, dan wordt in dit scherm automatisch de verzekerbaarheid van de patiënt opgevraagd bij MyCareNet en wordt het ereloon berekend.

Op basis van het type contact (raadpleging of huisbezoek) en het tijdstip van het contact, worden de juiste nomenclaturen en supplementen vooraf ingevuld. U kan zelf uiteraard technische prestaties toevoegen door de code of omschrijving in te typen in het vak ‘Geef nomenclatuurcode in’. U kan ook zoeken uit een lijst van nomenclatuurcodes door op het vergrootglas-icoontje te klikken. Mocht er een probleem zijn met de codes met betrekking tot het al dan niet geaccrediteerd zijn, dan kan u uw accreditatiestatus aanpassen in het tabblad “Mijn Gegevens”.

Indien het verplicht is om de derdebetalersregeling toe te passen, typisch in het geval van een omnio patiënt, dan verschijnt er een boodschap bovenaan het scherm om u er aan te herinneren dat er geen getuigschrift dient geschreven te worden.

Tijdens een wachtpostwacht met centrale inning

Indien de wachtpost werkt met een centrale inning op naam van de wachtpost, dan wordt de betaling uitgevoerd aan het onthaal. Als arts hoeft u enkel te verifiëren of alle prestaties correct zijn geregistreerd.

Indien het toegelaten is om de derdebetalersregeling toe te passen, zal de kader met patiëntinformatie groen gekleurd zijn (zie afbeelding). Voor patiëntencontacten tijdens de wachtdienst is dit altijd het geval aangezien een wachtdienst een officiële rechtvaardiging is voor het toepassen van de derdebetalersregeling. Enkel als de patiënt geen lid is van een mutualiteit of lid is van een medisch huis zal deze kader rood gekleurd zijn en kan de derbetalersregeling niet toegepast worden.

Naargelang de wachtpost waar u actief bent zal de derdebetalingsregeling voor iedereen of enkel voor mensen met een verplicht statuut toegepast worden. Voor wachtposten met algemene derdebetalingsregeling zal dit automatisch toegepast worden, u hoeft zelf dus niets aan te drukken. Mensen met verhoogde terugbetaling/omnio-statuut zullen ook automatisch als derdebetalingsregeling verwerkt worden.

Tijdens de weekwacht, vervanging of wachtpostwacht zonder centrale inning

Tijdens de weekwacht kan u ook de derdebetaler prestaties elektronisch factureren aan de mutualiteiten.

In het geval van een vervanging is het gebruik van de derdebetalersregeling enkel toegestaan indien het een patiënt betreft met een recht op verhoogde terugbetaling/omnio-statuut. Bepaalde uitzonderingsgevallen (financiële noodsituatie, overlijden of coma, palliatief statuut) geven ook recht op het toepassen van de derdebetalersregeling. U kan hiervoor de juiste rechtvaardiging selecteren uit de selectielijst op de pagina.

U kan dus enkel de derdebetalersregeling toepassen als de kader met patiënteninformatie groen gekleurd is.

Om de derdebetalersregeling toe te passen drukt u op de knop “Pas derdebetaler toe (Mediris efact)”.

Op dat moment wordt er gecontroleerd bij MyCareNet of aan alle voorwaarden voor de derdebetalersregeling is voldaan. Indien dit het geval is, wordt er gevraagd of u deze prestaties wenst te kopiëren naar Mediris efact. Indien u bevestigt kan u via het Mediris efact platform (https://efact.mediris.be) nadien met één druk op de knop alle prestaties factureren aan de mutualiteiten zonder dat u gegevens dubbel moet ingeven.

Voor meer informatie over het gebruik van Mediris efact kan u ons contacteren via sales@mediportal.be.

Afwerking

In de afwerkingsstap krijgt u nogmaals een overzicht van alle elementen die u voorgaand heeft ingevuld. Indien het verslag nog niet volledig is, dan staan de elementen die u nog moet vervolledigen bovenaan in het rood aangeduid.

In het voorbeeld hieronder dient bijvoorbeeld bij Evaluatie in stap 6 de diagnose nog vervolledigd te worden.

Indien alle elementen werden ingevuld en het verslag verzonden kan worden, worden de knoppen “afwerken zonder verzenden” en “afwerken en verslag verzenden” respectievelijk groen en oranje.

In principe zal het verslag altijd worden afgewerkt en verzonden (groene knop), maar indien de patiënt geen huisarts heeft of expliciet vraagt om het verslag niet te versturen naar zijn of haar huisarts, dan kan u de oranje knop alsnog gebruiken.

De verslagen worden automatisch verstuurd zonder dat u hiervoor nog iets dient te ondernemen.

Wachtzaal

In dit scherm krijgt u een overzicht van alle patiënten die in de wachtzaal zitten. Indien er verschillende wachtdienstonderdelen zijn, dan is het ook mogelijk om per wachtdienstonderdeel te filteren en na te gaan hoeveel patiënten er in de verschillende wachtposten aanwezig zijn.

Via de link “Registreer nieuw contact” wordt er een nieuw patiëntencontact klaargezet met alle patiëntgegevens die door het onthaal geregistreerd zijn ingevuld.

Oproepen

In de tab ‘Oproepen’ krijgt u een overzicht van alle oproepen die zijn binnengekomen voor huisbezoeken en alle oproepen voor patiënten die gebeld hebben voor een raadpleging maar nog niet in de wachtzaal zitten.

Telefonisch Advies

Onder de tab ‘Tel. Advies’ komen zowel de medische adviezen als vragen voor dringende huisbezoeken te staan. Door hun urgentie komen dringende huisbezoeken steeds in het rood te staan.

Via de respectievelijke links “Evalueer medisch advies” en “Evalueer dringend huisbezoek” kan u als arts aangeven wat de volgende stap is in de behandeling van de patiënt.

Afspraken

In het tabblad “Afspraken” ziet u een overzicht van alle geregistreerde afspraken door het onthaal, als de wachtpost met een afsprakensysteem werkt.

Rechts bovenaan kan u instellen hoever in de toekomst u wilt kijken: de komende 4 uur, 8 uur, 12 uur of 24 uur. Ook kan u een overzicht krijgen van de huidige dag door “vandaag” te selecteren.

De afspraken zijn opgedeeld in een grid: bovenaan in de kolommen ziet u alle kabinetten op alle locaties van de wachtpost, de rijen stellen de tijdstippen voor (15 min per raadpleging). Naargelang de kleur dat een venster heeft kan u afleiden wat er op het programma staat voor dat tijdstip.

 • Groen: geen afspraak is ingepland voor dit tijdstip in dit kabinet
 • Rood: Een afspraak is ingepland voor dit tijdstip, als u de muis op het klokje plaatst zal de naam van de patiënt verschijnen
 • Blauw: een dubbele afspraak is op dit tijdstip ingeboekt, 2 patiënten zijn voor dit tijdstip in dit kabinet ingeboekt
 • Wit: Dit tijdstip is geblokkeerd door het onthaal en kan dus niet ingeboekt worden.

Hoewel patiënten door het onthaal aan een kabinet worden toegewezen hoeft u niet enkel de patiënten die aan uw kabinet zijn te zien. Eens de patiënt binnen komt verdwijnen ze uit dit scherm en zullen ze in de wachtzaal terug te vinden zijn.

Mijn gegevens

In het tabblad “Mijn gegevens” kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen (bijvoorbeeld uw adresgegevens bij een verhuis).

Het is ook in de tab mijn gegevens dat u kan aangeven dat u al dan niet geaccrediteerd bent en voor welke periode u dan niet geaccrediteerd bent. Dit is van belang voor het berekenen van de juiste nomenclatuurcodes.

HAIO’s kunnen bij “Mijn gegevens” ook aangeven wie hun praktijkopleider is. In het geval van de toepassing van de derdebetalersregeling moet de praktijkopleider gekend zijn om de prestaties te kunnen factureren naar de mutualiteiten via efact.

Tenslotte kan u in het scherm ook uw eHealth certificaat instellen zodanig dat u steeds over een geldige eHealth-sessie beschikt in Mediris.

Via de knop “Choose Files” upload u dan uw actief (meeste recente) eHealth certificaat van op uw computer. Dit bestand heeft een bestandsnaam die begint met “SSIN=” gevolgd door uw rijksregisternummer en eindigt met de extensie p12. U dient steeds het meest recente p12- bestand te selecteren. U vindt uw eHealth-certificaat meestal terug op volgende locatie:

 • C:\Gebruikers\Uw Windows-gebruikersnaam\ehealth\keystore

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/SOEPstatus

Close Menu