Print Friendly, PDF & Email

Overzicht van Mediris Recipe

Mediris recipe is een webtoepassing om vanop elk toestel (vast en mobiel) snel elektronische voorschrift via Recip-e aan te maken.

Aangezien Mediris Recipe geen patiëntendossier vereist, kan het perfect gebruikt worden door artsen die nood hebben aan een (mobiele) oplossing om elektronische voorschriften aan te maken, zonder dat hiervoor dure software dient aangekocht te worden om patiëntendossiers elektronisch te beheren.

Mediris Recipe kan ook echter perfect naast uw EMD gebruikt worden, bijvoorbeeld om voorschriften op de baan aan te maken, of snel een voorschrift aan te maken voor een familielid.

Starten met Mediris Recipe

Uw gegevens

Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt op Mediris Recipe, raden we u aan om eerst naar het “Instellingen”-tabblad te gaan en te kiezen voor “Account”. Om Mediris Recipe te kunnen gebruiken, dienen volgende gegevens te zijn ingevuld:

 • Uw rijksregisternummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en gemeente
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden meegestuurd naar Recip-e, en zijn ook zichtbaar voor de apotheker die uw voorschrift uiteindelijk zal behandelen. Gelieve dan ook te controleren of deze gegevens correct zijn ingevuld.

Indien u uw gegevens hebt aangepast, dient u op de knop ‘Bijwerken’ te klikken om uw wijzigingen door te voeren.

 

Uw eHealth sessie

Het gebruik van Mediris Recipe vereist een actieve eHealth-sessie. U kan op 2 manieren een actieve eHealth-sessie bekomen in Mediris Recipe:

 • Door het gebruik van MediRing om uw eHealth-berichten te ontvangen (enkel beschikbaar op Windows)
 • Door uw eHealth-certificaat op te laden in de Mediris Key Vault

In beide gevallen wordt u eHealth-sessie centraal opgeslagen, en kan u deze gebruiken op elk toestel waarmee u Mediris Recipe gebruikt. U kan dus perfect uw eHealth-certificaat opladen vanaf de PC in de praktijk, en daarna Mediris Recipe enkele gebruiken vanaf uw smartphone.

eHealth-sessie via Mediring

Contacteer support@mediportal.be voor meer informatie.

eHealth-certificaat opladen

Door uw eHealth-certificaat toe te voegen aan de Mediris Key Vault, hebt u altijd een beveiligde eHealth-sessie op het Mediris-platform. Mediris Recipe zal automatisch elke 24h uw eHealth-sessie verlengen.

Om uw eHealth-certificaat toe te voegen klikt u op ‘Certificaat instellen’. In de pop-up die zich opent dient u vervolgens uw certificaat te selecteren (via de knop ‘Bladeren’) en het wachtwoord van uw eHealth-certificaat in te geven.

Uw eHealth-certificaat bevindt zich meestal in de map C:\Gebruikers\<Uw gebruikersnaam>\ehealth\keystore. De naam van uw eHealth-certificaat heeft de volgende structuur: SSIN=xxxxxxxxxxx yyyymmdd hhmmss.p12 waarbij

 • xxxxxxxxxxx uw rijksregisternummer is
 • yyyymmdd de datum van aanvraag is
 • hhmmss het tijdstip van aanvraag is
 • .p12 de bestandsextensie is

Indien er meerdere bestanden aanwezig zijn in de folder, selecteer dan het meest recente .p12 bestand dat uw rijksregisternummer bevat.

Wanneer u uw eHealth-certificaat hebt geselecteerd en uw eHealth-wachtwoord hebt ingegeven, volstaat het om op ‘Bijwerken’ te klikken om uw eHealth-certificaat op te laden in de Mediris Key Vault.

Indien u problemen ondervindt bij het opladen van het certificaat, kan u ons best contacteren via support@mediportal.be.

Nieuw voorschrift

De belangrijkste functie van Mediris Recipe is uiteraard het aanmaken van elektronische voorschriften. Het programma is zo opgezet dat u in een mum van tijd een voorschrift kan aanmaken. Om een nieuw voorschrift aan te maken klikt u eerst op de knop ‘+ Nieuw’

Patiënt

U dient eerst de juiste patiënt op te geven.

De eerste keer dat u een voorschrift wenst aan te maken voor een patiënt, dient u het rijksregisternummer in te geven. U kan dit manueel intypen, of u kan de eID van de patiënt uitlezen. Meer informatie over het uitlezen van de eID vindt u in 3.6 eID uitlezen.

Als u een voorschrift wenst aan te maken voor een patiënt die reeds gekend is in Mediris Recipe, volstaat het om de achternaam van de patiënt te beginnen typen:

Door op de naam van de juiste patiënt te klikken, wordt deze automatisch geselecteerd.

Mediris Recipe onthoudt de historiek van uw voorschriften: U kan via de knop ‘Vorige voorschriften’ zien wat u reeds hebt voorgeschreven voor deze patiënt, en deze producten eenvoudig terug toe voegen aan het voorschrift.

TIP: Op dit moment plaatst de cursor zich automatisch in het invoerveld voor nieuwe medicatie. U kan dus zonder te klikken direct medicatie opzoeken.

Medicatie

Op productnaam

Mediris Recipe bevat steeds de laatste versie van de BCFI-databank. U hoeft zelf dus niets te doen om deze gegevens up to date te houden.

Om een product op te zoeken typt u eerst de naam van het product in. Mediris Recipe zal automatisch voorstellen doen op basis van deze naam. Als u het juiste product ziet in de lijst, volstaat om erop te klikken.

Mediris Recipe zoekt dan in de BCFI-databank alle verschijningsvormen van dit product:

U ziet volgende gegevens:

 • De officiële naam: Als u hierop klikt komt op de correcte BCFI-pagina uit
 • De actieve stoffen
 • R/: Indien dit zichtbaar is, is het product enkel op voorschrift verkrijgbaar
 • A, b, a4, b4: Terugbetalingscategorie
 • De officiële prijs. Indien de prijs groen is, is het product bestempeld als goedkoop door het RIZIV.

Door op de +-knop te klikken, voegt u het product toe aan uw voorschrift.

Indien u het gezochte product op stofnaam (VOS) wil voorschrijven, kan u op de ‘Wissel’-knop klikken. Meer informatie over voorschrijven op stofnaam vindt u in de volgende sectie.

Op stofnaam

Om  voor  te  schrijven  op  stofnaam,  past  u  de  selectieknop  in  het  ‘Medicatie’-scherm  aan  naar

 ‘Stofnaam’. Net als bij voorschrijven op productnaam, geeft u eerst de naam van de VOS-groep die u zoekt in, en selecteert u de juiste naam uit de suggestiebox.

Mediris Recipe zoekt vervolgens alle VOS-groepen op die deze stof bevatten:

Om een VOS-groep te selecteren, klikt u op de +-knop. Om alle producten op te zoeken die een bepaalde VOS-groep bevatten, klikt op de ‘Wissel’-knop.

Wanneer u een VOS-groep hebt geselecteerd, ziet u een scherm waar u een posologie of inname- schema kan instellen, patiënt-instructies kan ingeven en een einddatum voor de medicatie kan opgeven.

Bij VOS-medicatie wordt standaard een gestructureerde posologie voorgesteld. U kan er toch voor opteren om zelf een posologie op te stellen door het vinkje bij ‘Gestructureerde posologie’ uit te zetten.

Indien de VOS-groep in meerdere verschijningsvormen beschikbaar is (vloeibaar en vast, al dan niet-

deelbaar…) kan u aangeven wat van belang is bij het afleveren door de apotheker.

OTC-producten

Om een OTC-product toe te voegen in Mediris Recipe, krijgt u een vrij invoerveld te zien. U kan dus zelf producten en een passende posologie ingeven.

Mediris Recipe onthoudt ook welke producten u hebt ingegeven, en deze worden gesuggereerd wanneer u een product begint in te typen.

Wanneer u een product selecteert uit de suggestielijst, zal ook de vorige posologie automatisch worden overgenomen.

Extra functies

Met behulp van de opties in het ‘Voorschrift’-deel van het scherm kan u meer complexe voorschriften aanmaken.

Volgende functies zijn beschikbaar:

 • Een voorschrift meerdere keren aanmaken: Uw voorschrift wordt meerdere keren naar Recip- e gestuurd, zodat uw bepaalde producten ineens voor langere tijd kan voorschrijven
 • Een voorschrift met een bepaalde frequentie meerdere keren aanmaken. Hierdoor worden opnieuw meerdere voorschriften aangemaakt, waarbij de ‘Uitvoerbaar vanaf’ datum steeds verder in de toekomst ligt.
 • Een ‘Uitvoerbaar vanaf’ datum instellen

Voorschrift aanmaken

Van zodra  uw voorschrift klaar  is,  kan  u  dit  versturen  naar  Recip-e.  U  dient hiervoor op  de knop

 ‘Afwerken’.

Mediris Recipe voert volgende controles uit:

 • U dient over een actieve eHealth-sessie te beschikken
 • Al uw gegevens dienen ingevuld te zijn
 • Voor elk product dient een posologie te zijn ingevuld
 • Voor elk OTC product dient een naam te zijn ingevuld

Wanneer uw voorschrift correct is verwerkt door het Recip-e-platform ziet u ook de aangemaakt barcode verschijnen in het scherm. In principe heeft de apotheker voldoende aan deze barcode om uw voorschrift af te leveren.

Tot midden 2019 bestaat er echter nog de verplichting om een papieren bewijs van voorschrijft af te leveren aan de patiënt.

Indien uw voorschrift niet naar Recip-e kon worden verstuurd (bv door een panne bij eHealth), wordt het voorschrift wel bewaard, en kan u het eventueel later verzenden.

Voorschrift afdrukken

Door uw voorschrift af te werken, krijgt uw voorschrift een Recip-e ID en een barcode. De apotheker heeft deze barcode nodig om het voorschrift te kunnen afleveren. U dient dus een bewijs van elektronisch voorschrift af te drukken en mee te geven aan de patiënt. Om dit document in PDF- formaat te openen, klikt u op de ‘Afdrukken’-knop.

Indien u het voorschrift meerdere keren hebt laten aanmaken, zal u een PDF-document krijgen met

meerdere pagina’s. Elke pagina bevat dan één voorschrift met een unieke barcode.

TIP: Indien uw printer dienst weigert, of indien u op huisbezoek bent, kan u, mits goedkeuring van de patiënt, het aangemaakte PDF-document ook verzenden per mail naar een cloud-printer of naar de patiënt. Dit kan vanuit uw PDF-programma

eID uitlezen

Om snel een nieuwe patiënt toe te voegen aan Mediris Recipe, kan u de eID van de patiënt laten uitlezen door Mediris Recipe. U hebt hiervoor de eID-viewer software (eid.belgium.be) nodig.

 1. U opent Mediris Recipe, en start een nieuw voorschrift
 2. U opent de eID Viewer en steekt de eID kaart in de eID lezer
 3. U selecteert de foto die verschijnt in het scherm en sleept deze naar het Mediris Recipe
 4. Van zodra u de muis loslaat, worden de gegevens van de patiënt ingevuld

Voor meer informatie over deze procedure, verwijzen we u graag verder naar ons Youtube-kanaal of onze helpdesk.

Overzicht van voorschriften

Door op het tabblad voorschriften te klikken krijgt u een overzicht van de aangemaakte voorschriften.

Overzicht

U krijgt standaard alle voorschriften van de voorbije week te zien. Met behulp van de kalender- icoontjes kan u deze selectie aanpassen. De lijst wordt steeds chronologisch gesorteerd, waarbij het nieuwste voorschrift bovenaan staat. Afhankelijk van de status van het voorschrift, is er een andere kleur zichtbaar:

 • Rode kleur: Voorschrift is herroepen en kan niet meer worden afgehaald door de patiënt
 • Groene kleur: Voorschrift is afgehaald door de patiënt bij de apotheker
 • Witte kleur: Voorschrift is aanwezig op de Recip-e server, maar is nog niet afgehaald
 • Oranje kleur (niet getoond): Het voorschrift is nog niet verzonden naar de Recip-e server, en kan nog niet worden afgehaald door de patiënt

Functies

Afhankelijk van de status van een voorschrift zijn er andere functies beschikbaar:

 • Bekijk: De inhoud van het voorschrift bekijken
 • Afdrukken: Het voorschrift afdrukken in PDF-formaat
 • Kopiëren: Hetzelfde voorschrift opnieuw aanmaken voor deze patiënt. U kan het nieuwe voorschrift eerst nog aanpassen alvorens het naar Recip-e te versturen
 • Verwijderen: Het voorschrift herroepen van de Recip-e server. Dit is alleen mogelijk als het voorschrift ‘Verzonden’ is. Bij het herroepen dient u ook, indien mogelijk, het papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vernietigen
 • Verzenden: Enkel mogelijk indien het voorschrift nog niet naar Recip-e is verstuurd
 • Update status: De huidige status van het voorschrift opvragen bij Recip-e. Als het voorschrift werd afgehaald door de patiënt, wordt dit aangepast in het scherm.

Status van een voorschrift

Elke nacht tracht Mediris Recipe de status van uw openstaande voorschriften bij te werken. Indien u toch sneller de status van een voorschrift wenst te weten, klikt u eerst op ‘Acties’ en vervolgens op

 ‘Status ophalen’. Deze functie is enkel mogelijk voor voorschriften in de status ‘Verzonden’.

Vaak gestelde vragen

V: Ik gebruik ook Mediris Multi om mijn patiënten te beheren en verslagen aan te maken. Zijn mijn patiënten ook beschikbaar in Mediris Recipe?

A: Ja. Indien u een nieuwe patiënt aanmaakt in Mediris Multi of Mediris eFact, is deze enkele ogenblikken later beschikbaar in Mediris Recipe. U kan ook rechtstreeks vanuit Mediris Multi een voorschrift aanmaken voor een patiënt, door een consultatie te starten of het patiëntendossier te openen en op de knop ‘Voorschrift aanmaken’ te klikken.

V: Moet ik steeds een papier afdrukken en meegeven aan de patiënt?

A: In principe wel en dit tot midden 2019. Dit bewijs van elektronisch voorschrift heeft echter geen juridische waarde, en is enkel noodzakelijk om het voorschrift terug te vinden op de Recip-e server (aan de hand van de barcode en Recipe-ID die op het voorschrift staan). In geval van overmacht (bv uw printer is kapot) kan u nog steeds een papieren voorschrift aanmaken óf het voorschrift elektronisch aan de patiënt bezorgen (bv per mail).

Close Menu