Print Friendly, PDF & Email

1. Overzicht van de functies

Mediris Multi is een webtoepassing waarmee u eenvoudig en beveiligd kan communiceren over uw patiënten met andere zorgverleners. Mediris Multi is ontwikkeld door MediPortal BVBA (www.mediportal.be).

Initieel werd Mediris Multi opgezet als toepassing om snel beveiligde berichten te kunnen verzenden via de eHealthBox. Ondertussen is de applicatie uitgegroeid tot een volwaardig communicatieplatform inclusief een patiëntendossier voor alle actoren in de gezondheidszorg.

Mediris Multi bevat volgende functies:

 • Brieven versturen via de eHealthBox naar meerdere ontvangers
 • Bijlages toevoegen aan een consultatie, welke door de ontvanger online kunnen worden, geraadpleegd en gedownload
 • Status opvolgen van een verzonden brief
 • Overzichtslijsten van uw patiënten: per patiënt ook een overzicht van alle consultaties
 • Koppelen van bijlages/verslagen aan patiëntendossiers
 • Aanmaken van contact-templates om nog sneller een gestructureerde brief op te stellen
 • Verslagen ontvangen van andere Mediris Multi gebruikers. Deze verslagen kunnen worden gekoppeld aan uw eigen patiënten

Optioneel kan u ook uw eHealth-certificaat toevoegen aan Mediris Multi. U krijgt dan volgende extra functies ter beschikking:

 • Versturen van informatieve berichten met eventuele bijlages
 • Ontvangen van informatieve berichten via de eHealthBox
 • Ontvangen van medische verslagen via de eHealthBox, en deze koppelen aan de juiste patiënt
 • Ontvangen van labo-uitslagen via de eHealthBox, en deze koppelen aan de juiste patiënt

Extra functies voor artsen:

 • Aan de hand van het rijksregisternummer, de verzekerbaarheid van een patiënt opvragen
 • Een therapeutische relatie aanmaken. Dit stelt u in staat om Sumehrs en Medicatieschema’s (Vitalink) te raadplegen

Technische ondersteuning is beschikbaar via  support@mediportal.be.

2. Inleiding

Bovenaan elke pagina vindt u in de grijze balk van links naar rechts volgende zaken terug:

 • Menu-knop waarin u alle applicaties van MediPortal kan terugvinden waar u toegang tot heeft
 • Logo Mediris Multi
 • Bel-icoon dat donkerrood kleurt als u een bericht hebt ontvangen
 • Naam van de zorgverlener die is aangemeld
 • Logo eHealth
 • Help-knop die gelinkt is aan de helppagina met handleidingen  https://help.mediris.be/
 • Afmelden

Mediris Multi is opgebouwd uit vier tabbladen. Deze tabs vindt u rechts bovenaan de pagina. Links van de tabs ziet u steeds de titel van de pagina waar u zich bevindt.

 • Tabblad ‘Patiënten’: Beheer van uw patiëntendossiers
 • ‘Tabblad ‘Consultaties’: Consultaties registeren en brieven verzenden
 • Tabblad ‘Berichten’: Weergave ontvangen verslagen, laboresultaten en berichten
 • Tabblad ‘Instellingen’: beheer account en algemene instellingen

3. Patiënten

3.1 Zoek een patiënt

Dit is het startscherm van Mediris Multi. Links kan u een patiënt opzoeken en een nieuw patiëntendossier aanmaken. Rechts ziet u het aantal patiënten waarvan u een dossier beheerd in Mediris Multi. Alsook kan u een lijst van alle patiënten exporteren, alfabetisch weergeven en recent bekeken patiënten raadplegen.

Patiënt opzoeken

Mediris Multi biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren patiëntendossiers op te zoeken. Onderaan wordt toegelicht op welke manier u een dossier kan terugvinden en wat u hier al-dan-niet voor nodig zou hebben.

eID Viewer

De gemakkelijkste manier om een patiënt op te zoeken doet u door de identiteitskaart van de patiënt in te lezen in het gratis programma van de federale overheid. Vanuit eID Viewer kan u de pasfoto slepen en loslaten op de zoekpagina. In deze video wordt het principe uitgelegd hoe de informatie via eID Viewer gesleept kan worden. Indien de patiënt gekend is in Mediris Multi zal het dossier geopend worden. Als de patiënt niet gekend is, wordt de pagina om een nieuw patiëntendossier aan te maken, geopend. In deze pagina worden de gegevens van de identiteitskaart gekopieerd en toegevoegd aan het nieuw patiëntendossier.

Zoekveld

In het zoekveld kan u patiënten terugvinden op voornaam, achternaam, geboortedatum of rijksregisternummer. Als u drie karakters of meer invult, zal er een keuzelijst verschijnen. Zodra u de gewenste patiënt aanklikt, opent het patiëntendossier. Als er geen keuzelijst verschijnt onder het zoekveld dan werd er geen patiëntendossier teruggevonden.

Knop ‘Patiënt zoeken’

De knop ‘Patiënt zoeken’ opent een pop-up waarin u kan filteren op achternaam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer. Hoe meer gegevens u noteert, hoe kleiner de patiëntenlijst. Wanneer u op de knop ‘Zoeken’ klikt zal u alle gefilterde dossiers te zien krijgen.

Nadat u op zoeken heeft geklikt, opent onderstaand scherm. Dit is een overzicht van de patiëntendossiers die volgens de filter het meest overeenkomen met de ingevoerde termen. Vanuit dit scherm kan u het patiëntendossier openen door op de naam te klikken. Met een klik op de knop ‘Zoekresultaten sluiten’ wordt u automatisch doorgestuurd naar de patiëntenlijst. Hier krijgt u een alfabetisch overzicht van alle patiëntendossiers.

Patiëntenlijst

Via de knop ‘Patiëntenlijst’ wordt de volledige patiëntendatabase weergeven. Hier ziet u in alfabetische volgorde alle patiëntendossiers die u op dat moment beheert. In de lijst wordt de naam, het aantal consultaties, de datum en het type van de laatste consultatie weergeven. Door op de naam van de patiënt te klikken opent u het patiëntendossier. Rechts in de kantlijn verbergt de knop ‘Acties’ drie mogelijkheden: een nieuwe consultatie starten, samenvoegen van twee dossiers en het dossier van de patiënt delen met de praktijk. Dit laatste is enkel mogelijk indien Mediris Multi is opgezet als een praktijk.

Samenvoegen van dossiers

Als éénzelfde patiënt tweemaal geregistreerd werd, is er een mogelijkheid om beide patiëntendossiers samen te voegen tot één geheel. Hierbij zullen binnen het geselecteerde patiëntendossier de ‘Administratieve gegevens’, de ‘Medische relaties’ en de ‘Algemene informatie’ worden verwijderd. Selecteer daarom eerst het dossier zonder rijksregisternummer en voeg dit via de knop ‘Acties’ toe aan het bestaand dossier met rijksregisternummer.

Blijkt in dossier 1 wel een telefoonnummer te zijn ingevuld en in dossier 2 niet zoals onderaan weergeven, dan wordt dit gegeven alsnog overgenomen.


LET OP: de actie om twee patiëntendossiers samen te voegen in onomkeerbaar.

Nieuwe patiënt aanmaken

Om een nieuw patiëntendossier aan te maken, kan u via de zoekpagina klikken u op de knop ‘Nieuwe patiënt’. U komt terecht op de pagina ‘Nieuwe patiënt aanmaken’ waar u de gegevens van de patiënt kan ingeven.

De velden ‘Geboortedatum’, ‘Achternaam’ en ‘Voornaam’ zijn verplicht. Echter raden wij sterk aan om het rijksregisternummer en email ook steeds in te vullen. Het is mogelijk om de patiëntgegevens te kopiëren van de identiteitskaart door vanuit eID Viewer de foto te slepen en los te laten op de pagina ‘Nieuwe patiënt aanmaken’ (Meer uitleg in een video). Extra informatie die u wil toevoegen maar niet in één van de velden kan ingeven, kan u onderbrengen in het veld ‘Algemene informatie’.

De tweede manier om een nieuw patiëntendossier aan te maken, is vanuit eID Viewer de foto te slepen en loslaten op de pagina ‘Zoek een patiënt’. Als er nog geen patiëntendossier werd aangemaakt, wordt de pagina ‘Nieuwe patiënt aanmaken’ geopend. De gegevens van de eID worden gekopieerd naar de invoervelden.

3.2 Patiënt

In het tabblad ‘Patiënt’ vindt u de ‘Administratieve gegevens’, ‘Medische relaties’ en ‘Algemene informatie’ terug. U kan vanuit dit scherm een nieuwe consultatie starten. Indien u toegang hebt tot Mediris Recipe en/of Mediris eFact dan kan u via Mediris Multi ook gebruik maken van deze toepassingen. Verder kan u de verzekerbaarheid van de patiënt ophalen via MyCareNet.

Medische relaties

Door medische relaties te definiëren per patiënt, kan u snel de juiste ontvanger selecteren bij een te versturen brief. U kan naast het tekstballonicoon opmerkingen toevoegen naar keuze. Standaard staat hier de specialisatie van de geselecteerde arts ingevuld. U kan uw brief ook richten aan een organisatie.

Bijvoorbeeld: bij het selecteren van de huisarts kan u extra toevoegen bij welke praktijk de arts aangesloten is.

Bijvoorbeeld: bij het selecteren van de huisarts kan u extra toevoegen bij welke praktijk de arts aangesloten is.

3.3  Andere schermen

Consultaties

Vanuit volgend scherm is het mogelijk om een nieuwe consultatie te starten. In dit scherm krijgt u eveneens een chronologisch overzicht van de voorgaande consultaties. Via het Informatie-icoon kan u de consultatie bekijken, bewerken of verwijderen. Ook kan u de consultatie genereren naar een Pdf-document.

Medicatie

De tab ‘Medicatie’ staat in verbinding met Mediris Recipe. Hier kan u een overzicht van alle -in Mediris Recipe gemaakte – voorschriften voor deze patiënten terugvinden. Deze voorschriften zal u enkel te zien krijgen indien u toegang heeft tot Mediris Recipe.

Bijlages

In het tabblad ‘Bijlages’ kan een document vanop uw computer worden toegevoegd aan het patiëntendossier. Via de knop ‘Bladeren’ kan u de gewenste documenten uploaden. Vanuit onderstaand scherm krijgt u een overzicht van alle bijlages die toegekend zijn aan deze patiënt. Door op een bijlage te klikken kunnen volgende acties worden uitgevoerd: naam wijzigen, verwijderen of downloaden.

Brieven

In het tabblad ‘Brieven’ worden de reeds opgemaakte en verzonden brieven weergeven in chronologische volgorde. Ook ziet u hier wanneer de brief werd opgemaakt, welk type consultatie er werd uitgevoerd, wie de ontvanger is en wie de brief heeft opgemaakt. De laatste twee kolommen geven met een vinkje weer of de brieven verzonden en/of zijn gelezen.

Verslagen en Labo’s

De tabbladen ‘Verslagen en ‘Labo’s’ zijn enkel van toepassing als het eHealth-certificaat gekoppeld is aan Mediris Multi. Indien u verslagen en laboresultaten ontvangt zullen deze -indien de verslagen een rijksregisternummer bevatten- automatisch worden toegevoegd aan het patiëntendossier. Als er geen rijksregisternummer kan worden teruggevonden zullen de verslagen en labo’s via het tabblad ‘Berichten’ terug te vinden zijn.

Via de knop ‘Downloaden’ kan u het verslag in Pdf-formaat opslaan om eventueel uit te printen. Bovenaan het geopende verslag kan u de titel wijzigen. Indien u de titel wijzigt dien u deze aanpassing te bewaren. Deze knop vind je rechts onderaan het scherm terug. Extra informatie over het ontvangen van verslagen en labo’s vindt u hier.

U kan een verslag of laboresultaat bekijken door op de titel van het bestand te klikken. In de rechter kantlijn opent het verslag. Door een verslag aan te klikken, verschijnen er onderaan de pagina enkele extra knoppen. Via de knop ‘Verwijderen’ kan je het verslag uit het patiëntendossier verwijderen. Via de knop ‘Patiënttoewijzing wissen’ kan je de koppeling tussen het verslag en het dossier ongedaan maken. Het verslag zal verspringen naar het tabblad ‘Berichten’ en onder de knop ‘Toe te wijzen’ terug te vinden zijn.

Hubs

Hubs zijn geconnecteerde databanken met medische gegevens. De GMD-houder en ziekenhuizen kunnen gegevens toevoegen of aanpassen in de Hubs. Uiteraard zijn deze medische gegevens sterk beveiligd.

Om de hubs van een patiënt te kunnen raadplegen moet u voldoen aan volgende criteria:

 • U bent arts (RIZIV-nummer startend met 1)
 • U heeft een therapeutische relatie met de patiënt. Dit houdt in dat de patiënt u toelaat om zijn of haar medische gegevens in te kijken. De therapeutische relatie komt tot stand door het identiteitskaartnummer van de patiënt in te geven.
 • U meldt aan op Mediris op een beveiligde manier; met 2-stapsauthenticatie of met uw eID. Meer informatie over beveiligd inloggen hierover vindt u hier.

4. Consultaties

4.1 Overzicht

In dit scherm krijgt u een chronologisch overzicht van alle consultaties in de aangegeven periode. Via de knop ‘Nieuwe Consultatie’ kan er een nieuw consultatie worden gestart.

In de tabel ziet u per consultatie:

 • Informatie-icoon: opent een nieuw venster met een overzicht van de consultatie en extra acties zoals verwijderen, bekijken of bewerken. U kan een consultatie enkel verwijderen indien het verslag nog niet werd doorgestuurd naar een collega zorgverlener. Ook is het mogelijk om de brief als PDF-te downloaden.
 • Potlood-icoon: opent de consultatie meteen in bewerkmodus. Deze knop is enkel zichtbaar voor openstaande consultaties.
 • Patiënt: naam van de patiënt. Op de naam klikken opent het dossier van de patiënt.
 • Consultatietype: geeft meer informatie over de reden van het patiëntencontact
 • Tijdstip contact: Om hoe laat de consultatie werd uitgevoerd
 • Verzonden: geeft aan of er een brief is verzonden vanuit de consultatie. Mediris Multi zal de verslagen op de achtergrond verzenden. Indien u in de tabel ‘Verzonden’ op het vinkje klikt verschijnt er een pop-up die weergeeft wanneer en om hoe laat het verslag werd verzonden.
 • Ontvangen: met een vinkje wordt er bevestigd of de computer van de ontvanger het bericht uit de eHealthBox heeft gehaald, en dit heeft aangeboden aan het patiëntendossier van de ontvanger (indien van toepassing).

4.2 (Nieuwe) consultatie

U kan op volgende manieren een nieuwe consultatie starten:

 • Vanuit het tabblad ‘Consultaties’
 • Vanuit de patiëntenlijst in het tabblad ‘Patiënten’
 • Vanuit een patiëntendossier

Iedere consultatie bestaat uit zes stappen en een samenvatting. Het is aangeraden alle stappen te doorlopen en alle velden in de mate van het mogelijke in te vullen. Op deze manier kan belangrijke informatie met betrekking tot de consultatie niet verloren gaan.  Binnen elke stap verschijnt de blauwe knop ‘Bewaren’. Het is sterk aangeraden om na elk tabblad de ingevulde informatie te bewaren. Bij een korte onderbreking of het openen van andere webpagina’s kunnen de genoteerde gegevens verloren gaan. Bovenaan de pagina ziet u het type en de datum van de consultatie, gevolgd door de patiënt met geboortedatum en leeftijd.

Stap 1: Patiënt

De eerste stap binnen een consultatie bestaat eruit de juiste zorgvrager te selecteren. Als de zorgvrager gekend is, kan u hem/haar opzoeken aan de hand van de achternaam of geboortedatum. Hierna zullen alle gegevens automatisch worden ingevuld. De gegevens kan u via het consultatiescherm niet wijzigen. U kan dergelijke wijzigingen enkel doorvoeren in het patiëntendossier zelf.

Indien Mediris Multi als applicatie wordt gebruikt binnen de gehele praktijk kan u de patiënten “delen” met een collega zorgverlener. Dit dient u aan te vinken bij het opmaken van het patiëntendossier. Aan de hand van onderstaand icoon wordt de patiënt onderscheiden van de dossiers die niet gedeeld worden. Ook kan u aanklikken welke consultaties u wenst te delen met collega’s binnen de praktijk. Standaard wordt de consultatie gedeeld als de toepassing werd aangevinkt in het patiëntendossier, echter kan u dit voor elke consultatie afzonderlijk bepalen. Via de knop ‘Verzekerbaarheid’ kan u de mutualiteitsgegevens van de patiënt opvragen via MyCareNet. Tenslotte kan u via de knop ‘Nieuw’ een nieuw voorschrift aanmaken als u beschikt over de toegang tot Mediris Recipe en kan u een elektronische betaling invoeren indien u beschikt over Mediris eFact.

Stap 2: Betreft

De tweede stap binnen de consultatie bestaat uit het toelichten van het type consultatie dat zal plaatsvinden (bijvoorbeeld: Raadpleging, Intakegesprek, Verpleegkundig Consult, etc.). Deze gegevens worden mee opgenomen in het patiëntendossier. Het gekozen consultatie-type heeft invloed op de manier waarop u de consultatie registreert. U kan verschillende soorten consultatie-types integreren via het tabblad ‘Instellingen’ onder de knop ‘Consultatie-types’. Meer info over de consultatie types vindt u hier.

Stap 3: Contact

In stap ‘Contact’ registreert u de medische bevindingen in de consultatie. Op basis van de consultatie wordt de brief gegenereerd. Er zijn twee vrije invoervelden: een veld om de consultatie uit te schrijven en een veld om het besluit te benadrukken. In beide velden is een eigen lay-out toegelaten. Deze lay-out zal behouden blijven in de -als PDF gedownloade- brieven. Echter bij verslagen die via de eHealthBox worden verstuurd zal deze lay-out worden weggehaald omdat de eHealthBox geen eigen lay-out toelaat.

Het veld om de consultatie uit te schrijven kan op drie verschillende manieren worden ingevuld. Door een tekst naar keuze in te geven, een contact-template toevoegen of door een bestand te uploaden.

U kan in het algemeen veld de consultatie uitschrijven aan de hand van een contact-template. Deze template is gekoppeld aan het consultatietype dat u hebt geselecteerd bij de stap ‘Betreft’. Zodra u een consultatietype hebt geselecteerd ziet u in de stap ‘Contact’ dat de consultatie de titel krijgt van het geselecteerde consultatietype. Handmatig kan een template ook worden toegevoegd via de keuzelijst ‘Toon contact-template’. Via het tabblad ‘Instellingen’ kan u zelf templates aanmaken met invulvelden naar keuze. Deze invulvelden vindt u na het selecteren van de template onder de knop ‘Invulvelden tonen’. Meer informatie over de contact-templates vindt u hier.

Stap 4: Nota

U kan optioneel een nota toevoegen aan de consultatie. Deze nota zal niet worden toegevoegd aan de te versturen brief. Binnen een praktijk kan u kiezen om de nota zichtbaar te maken voor collega’s binnen dezelfde praktijk.

Stap 5: Bijlages

Via de stap ‘Bijlages’ biedt Mediris Multi de mogelijkheid om verslagen toe te voegen aan een consultatie. De stap ‘Bijlages’ is in twee delen opgedeeld: ‘Bijlages in consultatie’ en ‘Bijlages in patiëntendossier’. In het onderdeel ‘Bijlages in consultatie’ kan u bekijken welke verslagen of protocollen werden geüpload vanuit het patiëntendossier. In het onderdeel ‘Bijlages in patiëntendossier’ krijgt u een overzicht van alle beschikbare bijlages in het dossier van deze patiënt.

Aan de hand van het plus-icoon kan u een bijlage toevoegen aan de huidige consultatie. Indien deze bijlage groen kleurt, bevestigt het programma dat de bijlage werd toegevoegd. Via de knop ‘Bijlages toevoegen’ kan u vanop uw computerbestanden uploaden in Mediris Multi. Deze bestanden worden zowel toegevoegd aan het patiëntendossier als aan de huidige consultatie waarin u zich bevindt.

Onder de knop ‘Bijlages in consultatie’ ziet u welke bijlages toegevoegd zijn aan de consultatie. Deze bijlages zullen ook beschikbaar worden gesteld aan de zorgverleners die een consultatiebrief ontvangen. Aan de hand van het X-icoon kan u de bijlages verwijderen uit de consultatie. De bijlage blijft echter wel bewaard in het patiëntendossier.

Aangezien de eHealthBox enkel tekst toelaat worden de bijlages niet mee verstuurd. De bijlages worden beveiligd opgeslagen in Mediris Multi en kunnen geraadpleegd worden door de ontvangers via een unieke link. Deze link bevindt zich in het verslag, aan de hand van de geboortedatum van de patiënt heeft u toegang tot de bijlages. Ontvangers die ook gebruik maken van Mediris Multi kunnen deze bijlages rechtstreeks bekijken in het bericht.

Stap 6: Brieven

In de stap ‘Brieven’ kan u zorgverleners selecteren die een consultatiebrief moeten ontvangen. Elke zorgverlener over een eHealthBox beschikt, actief is in een ziekenhuis of Mediris Multi gebruikt, kan geselecteerd worden om een elektronische brief te ontvangen. Ook departementen in ziekenhuizen kunnen elektronisch aangeschreven worden.

Ontvangers toevoegen

U kan zorgverleners/departementen zoeken via volgende knoppen:

 • Zoekveld
 • Uitgebreid zoeken
 • Naar departement in Ziekenhuis
 • Medische relaties

Via de knop ‘Medische relaties’ kan u de zorgverleners terugvinden die u in het patiëntendossier hebt opgegeven. Hier vindt u ook de zorgverleners terug die al eerder een consultatiebrief hebben ontvangen over deze patiënt. Door op het plus-icoon te klikken wordt de zorgverlener toegevoegd als ontvanger. Indien de balk groen kleurt, bevestigd het programma de bestemmeling te hebben toegevoegd.

Als u een ontvanger selecteerde die niet beschikt over een eHealthBox dan krijgt u één van volgende meldingen:

Indien u bovenstaande melding te zien krijgt kan u als alternatief een organisatie toevoegen als ontvanger. Hiermee wordt bedoeld dat de brief naar het ziekenhuis kan worden verstuurd waar de zorgverlener actief is.

Als u bovenstaande melding te zien krijgt, heeft de ontvanger toegang tot Mediris Multi en zal het verslag rechtstreeks worden ontvangen in Mediris Multi. Indien de ontvanger beschikt over een patiëntendossier waarin het rijksregisternummer vermeld staat dan wordt de brief rechtstreeks in het patiëntendossier geplaatst.

Brief bewerken

Elke geselecteerde ontvanger zal een brief ontvangen in een standaard lay-out. Aan de hand van het oog-icoontje biedt Mediris Multi de mogelijkheid om de brief te bekijken en per ontvanger te bewerken alvorens te verzenden. Met het oog-icoontje kan u de brief opslaan als Pdf-bestand om eventueel af te drukken.

Stap 7: Afwerking

Tenslotte krijgt u in de zevende en laatste stap een chronologisch overzicht van de consultatie. Onderaan de pagina krijgt u ook een overzicht van welke bijlages er werden toegevoegd en aan welke zorgverleners een brief zal worden verstuurd. Als u hier een fout ontdekt of nog iets wil toevoegen, kan u in de samenvatting klikken op de stap die u wenst te bewerken. Zo keert u terug naar deze stap in de consultatie.

In de laatst stap dient u de consultatie ook af te werken en te verzenden. Als er minstens één ontvanger is toegevoegd die elektronisch bereikbaar is, kan u het verslag afwerken en verzenden. De consultatie zal u na verzending niet meer kunnen bewerken. U kan er ook voor kiezen om de consultatie af te werken zonder te verzenden. Er zullen geen elektronische brieven worden verstuurd. De consultatie zal u achteraf nog steeds kunnen bewerken. De standaardbrief en de uitgaande brief die werd aangemaakt, kunnen steeds downloaden worden naar een Pdf-bestand.

Voorbeeld standaardbrief

Mediris Multi biedt de mogelijkheid om herinneringen toe te voegen. Via deze weg kan de patiënt een e-mail ter herinnering van een geplande consultatie ontvangen. U kan ook een herinneringsbericht naar uzelf sturen. Deze optie is enkel te gebruiken indien het e-mailadres van de ontvanger werd toegevoegd aan het patiëntendossier.

5. Berichten

5.1 Algemene Berichten

Indien uw eHealthcertificaat werd geüpload in Mediris Multi kan u ook informatieve berichten via de eHealthBox ontvangen. De afzenders van deze berichten hoeven geen toegang tot Mediris Multi te hebben.

Berichten ontvangen

Via het tabblad ‘Berichten’ kan u doorklikken op de knop ‘Algemeen’. Hier krijgt u een lijst te zien van al uw ontvangen berichten. Door een bericht aan te klikken krijgt u rechts in het scherm een overzicht van wie de afzender is, de titel van het bericht, datum/tijdstip van verzending en tenslotte de inhoud van het bericht als een bijlage werd toegevoegd. De ontvangen berichten worden niet gelinkt aan de patiëntendossiers. U kan deze berichten beantwoorden, doorsturen of verwijderen.

Berichten verzenden

Mediris Multi biedt de mogelijkheid om niet-patiënt-gerelateerde berichten te versturen naar één of meerder ontvangers. Via de knop ‘Nieuw bericht’ kan u de boodschap noteren. Aan de hand van de zoekfunctie rechts in het veld van de ontvanger kan u verschillende bestemmelingen opzoeken en selecteren. Het is enkel mogelijk om berichten te verzenden naar zorgverleners die over een eHealthBox beschikken. U kan het bericht een titel geven en vervolgens uw notitie toevoegen in het tekstveld

Optioneel kan u ook een (kleine) bijlage toevoegen aan het bericht (bv. Pdf-bestand). De grootte van de bijlage is beperkt om uw eHealthBox en die van uw ontvanger niet te overbelasten. De bijlage die mee wordt verstuurd zal niet automatisch geïntegreerd worden in het patiëntendossier van de ontvanger. Indien nodig kan de bijlage manueel worden geraadpleegd op de computer (bijvoorbeeld: via MediRing, Hector of het online portaal van de eHealthBox). U kan in Mediris Multi verslagen ontvangen over patiënten via het interne berichtensysteem, of via de eHealthBox. Deze laatste optie is enkel mogelijk wanneer uw eHealthcertificaat opgeladen werd in Mediris Multi

Het is ten strengste verboden ongewenste berichten of reclameberichten te versturen via Mediris Multi. MediPortal kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld bij het versturen van berichten die niet conform zijn met de algemene richtlijnen van de eHealthBox. U kan de richtlijnen terugvinden via volgende link: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/03a5605284c2217b5d75ff014e6fd92e94b5e25d?name=ehbox_reglement_fr_sep.2014.pdf

5.2 Verslagen

Ontvangen verslagen

Indien u een verslag ontvangt zal dit een notificatie weergeven bovenaan in de balk, het bel-icoontje zal donkerrood kleuren. Eveneens zal er een notificatie verschijnen in het tabblad ‘Berichten’ onder de knop ‘Verslagen’. Wanneer u een verslag ontvangt zal dit automatisch worden gelinkt aan een bestaand patiëntendossier. Om dit mogelijk te maken dient het verslag het rijksregisternummer van de patiënt te bevatten

De ontvangen verslagen worden opgedeeld in drie mappen:

 • Daglijst
 • Toe te wijzen
 • Toegewezen

Via de daglijst krijgt u een overzicht van alle ontvangen berichten op een bepaalde dag. U kan de data aanpassen om verslagen uit het verleden terug te vinden. Berichten die in een blauwe kleur weergeven worden zijn ongelezen.

In de map ‘Toe te wijzen’ staan alle verslagen die nog niet konden worden gelinkt aan een patiëntendossier. Er zijn verschillende redenen waarom een verslag niet kan worden gekoppeld. Omwille van het rijksregisternummer dat niet werd opgenomen in het dossier, het verslag werd per ongeluk naar u verstuurd of u beschikt wel over een dossier van de patiënt maar het rijksregisternummer werd niet geregistreerd. Indien een verslag foutief naar u werd verzonden, raden wij aan het verslag te verwijderen en de verzender hiervan op de hoogte te brengen.

Om een verslag toe te wijzen aan de juiste patiënt klikt u eerst op de titel van het verslag om het te bekijken. Het verslag opent aan de rechterkant en u krijgt enkele actieknoppen:

 • Toewijzen aan patiënt
  U kan het verslag toewijzen aan een reeds bestaand patiëntdossier (met behulp van het zoekicoon), of u kan een nieuw patiëntdossier laten aanmaken (met behulp van de knop ‘Nieuwe patiënt’).
 • Verslag verwijderen
 • Opmerking bewaren

Indien uw eHealth-certificaat niet werd opgeladen in Mediris Multi, kan u enkel verslagen ontvangen van andere Mediris Multi-gebruikers. Indien uw eHealthcertificaat werd geüpload in Mediris Multi kan u ook verslagen ontvangen van collega-zorgverleners die gebruik maken van een andere software.

5.3 Labo’s

Om labo-berichten te kunnen interpreteren dienen deze te zijn verstuurd in het Medar- (ALA-LAB) of HealthOne (HDM-LAB) formaat. Het is belangrijk dat u dit ook aangeeft aan de verzender. Indien laboverslagen in andere formaten worden doorgestuurd kan Mediris Multi deze niet correct verwerken. Mediris Multi zal trachten om automatisch het verslag te linken aan het juiste patiëntendossier aan de hand van het rijksregisternummer van de patiënt.

Ontvangen labo’s

Op dezelfde manier als verslagen kan u ook labo-berichten ontvangen. Deze optie is enkel mogelijk wanneer u uw eHealthcertificaat hebt toegevoegd aan Mediris Multi. Indien u een labo-bericht ontvangt zal dit een notificatie weergeven bovenaan in de balk, het bel-icoon zal donkerrood kleuren. Eveneens zal er een notificatie verschijnen in het tabblad ‘Berichten’ onder de knop ‘Labo’s’. Indien u een Labo-bericht ontvangt zal dit automatisch worden gelinkt aan een bestaand patiëntendossier. Om dit mogelijk te maken dient het labo, het rijksregisternummer van de patiënt te bevatten.

De ontvangen Labo’s worden opgedeeld in drie mappen:

 • Daglijst
 • Toe te wijzen
 • Toegewezen

Via de daglijst krijgt u een overzicht van alle ontvangen Labo-berichten op een bepaalde dag. U kan de data aanpassen om Labo-berichten uit het verleden terug te vinden.

In de map ‘Toe te wijzen’ staan alle labo-berichten die nog niet konden worden gelinkt aan een patiëntendossier. Er zijn verschillende redenen waarom een labo niet kan worden gekoppeld aan een patiëntendossier. Het rijksregisternummer werd niet opgenomen in het dossier, het labo-bericht werd per ongeluk naar u verstuurd of u hebt wel een dossier van de patiënten maar het rijksregisternummer werd hier niet aan toegevoegd. Indien een labo-bericht foutief naar u werd verzonden, raden wij aan het bericht te verwijderen.

Om een labo-bericht toe te wijzen aan de juiste patiënt klikt u eerst op de titel van het bericht om het te bekijken. Het labo-bericht opent aan de rechterkant en u krijgt enkele actieknoppen:

 • Toewijzen aan patiënt
  U kan het labo-bericht toewijzen aan een reeds bestaand patiëntdossier (met behulp van het zoekicoon), of u kan een nieuw patiëntdossier laten aanmaken (met behulp van de knop ‘Nieuwe patiënt’).
 • Labo-bericht verwijderen
 • Labo downloaden
 • Opmerking bewaren

Indien uw eHealth-certificaat niet werd opgeladen in Mediris Multi, kan u enkel labo-berichten ontvangen van andere Mediris Multi-gebruikers. Indien uw eHealthcertificaat werd geüpload in Mediris Multi kan u ook labo-berichten ontvangen van collega-zorgverleners die gebruik maken van andere softwareprogramma’s.

5.4 De ontvangers

Indien u een verslag verstuurd via Mediris Multi zal deze automatisch worden geïntegreerd in het patiëntendossier van de ontvanger. In elk verslag wordt ook een unieke link toegevoegd aan het verslag zoals hieronder weergeven:

Om het verslag te kunnen raadplegen dient de ontvanger de link te openen. Dit kan door de link aan te klikken of te kopiëren naar een browser. Om veiligheidsredenen dient de geboortedatum van de patiënt te worden ingevoerd om de brief te kunnen lezen. Zonder geboortedatum zal er geen toegang worden verleend tot de brief. De ontvanger kan het verslag genereren naar een Pdf-bestand, eventuele bijlages downloaden en tenslotte opmerkingen toevoegen die ook zichtbaar zijn voor de afzender.  

6. Instellingen

6.1 Account

In het tabblad ‘Instellingen’ onder de knop ‘Account’ krijgt u volgende actieknoppen te zien rechts in de kantlijn:

 • Account (overzicht van alle applicaties waar u toegang tot heeft)
 • Gegevens (Persoonlijke gegevens)
 • eHealth (Hieronder kan u uw eHealthcertificaat uploaden)
 • Beveiliging (Veilig inloggen via SMS, itsme, wachtwoord wijzigen)
 • Externe toegang (Met deze instelling kan u beheren welke externe applicaties toegang hebben tot (een aantal van) uw gegevens)

OPGELET: bij het wijzigen van ‘Mijn Gegevens’ dient u steeds de aanpassingen bij te werken. Indien u de wijzigingen niet bewaard, worden deze ook niet geregistreerd.

6.2 Algemeen

Handtekening

In het onderdeel ‘Handtekening’ kan u uw gegevens onderbrengen die op hun beurt automatisch worden toegevoegd in al uw te versturen brieven. Wijzigingen aan de handtekening kan u rechtstreeks in het tekstveld doorvoeren. Wijziging die u hierin maakt moeten worden bewaard aan de hand van de knop onderaan de pagina.

De standaard handtekening ziet er als volgt uit:

Met vriendelijke groeten,
{ Uw naam en voornaam }
{ Type zorgverlener }
{ Straat en huisnummer }
{ Postcode en gemeente }
{ GSM of telefoonnummer }
{ Emailadres }

Briefhoofd

Aan de hand van deze tool kan u uw logo uploaden. Het logo wordt bij elke brief toegevoegd aan de opmaak. Via de knop ‘Testbrief bekijken’ kan u bekijken hoe het logo weergeven wordt op de brief.

eHealth

De opties voor eHealth zijn enkel zichtbaar voor gebruikers die een eHealth-certificaat hebben opgeladen in Mediris. U krijgt onder andere meer informatie over de geldigheid van uw eHealth-certificaat.

Er zijn twee instellingen met betrekking tot uw eHealthBox:

 • Ontvang eHealth-berichten elke 30 minuten
  Deze instelling bepaalt of Mediris Multi de berichten die u ontvangt in uw eHealthBox mag overzetten naar Mediris Multi. Dit is noodzakelijk om ontvangen verslagen en laboresultaten in Mediris Multi te koppelen en op te slaan.
 • Verwijder berichten van eHealth na _ dagen
  Deze instelling bepaalt na hoeveel dagen berichten uit uw eHealthBox worden verwijderd nadat ze door Mediris Multi zijn opgehaald.

Praktijkgegevens

Dit onderdeel is enkel zichtbaar voor gebruikers waarbij Mediris Multi werd opgezet als praktijk. Mediris Multi biedt de keuze om de patiëntendossiers te delen met collega’s die deel uitmaken van dezelfde praktijk. De artsen die gekoppeld zijn aan deze praktijk verschijnen mee in de ledensectie.

Als er wijzigingen zijn aangebracht in de algemene instellingen dienen deze onderaan de pagina te worden opgeslagen.

6.3 Consultatie-types

De term ‘Consultatie-types’ wordt het best beschreven als de reden waarom een patiënt contact opneemt met de zorgverlener. Via het tabblad ‘Instellingen’ kan u de Consultatie-types beheren. U kan zelf Consultatie-types toevoegen, bewerken, verwijderen en koppelen aan een contact-template.  Aan elk contact dat u registreert zal u in de stap ‘Betreft’ een consultatietype moeten toewijzen. Dit zal onder andere de titel van de consultatie zijn in de brief die wordt verstuurd naar andere zorgverleners.

Aan elk consultatietype kan een contact-template gelinkt worden, maar dit is niet noodzakelijk. De contact-template kan u helpen bij het registreren van een contact. De contact-template maakt een consultatie gemakkelijker omdat het een persoonlijk verloop heeft gekregen. Een consultatietype bewerken kan steeds door op de naam te klikken

In de lijst van de Consultatie-types zal het eerst aangemaakte type bovenaan terug te vinden zijn. Deze zal in de stap ‘Betreft’ steeds als consultatietype worden geselecteerd. Door de twee horizontale lijntjes links in de kantlijn te verslepen, kan u het aangemaakte type verplaatsen naar een hogere of lagere positie. Op deze manier kan u de meest voorkomende types bovenaan de lijst zetten.

6.5 Contact- templates

Mediris Multi biedt de mogelijkheid om structuur te geven aan een consultatie aan de hand van een contact-template. In deze template bepaalt u zelf -aan de hand van velden- welke zaken in de brief moeten worden, opgenomen uit consultatie. U kan ongelimiteerd templates toevoegen en aan elke template kan u nog extra velden toevoegen. Met velden wordt bedoeld dat u specifieke zaken wil opnemen in uw brief. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types velden. Namelijk velden die de gegevens uit de consultatie ophalen en velden die u zelf kan toevoegen. Meer details over het aanmaken van templates vindt u terug onder de titel ‘Contact-templates beheren’.

Eerder werd toegelicht dat u tijdens een consultatie in de stap ’Betreft’ de medische details registreert. Om de consultatie te registreren heeft u een groot tekstveld ter beschikking. In de keuzelijst ‘Selecteer contact-templates’ kan u de gewenste template selecteren. Aan de hand van de template wordt het tekstvak voorzien van een bepaalde structuur. Bij het toevoegen van ‘Eigen Velden’ zal er bij het selecteren van een template een pop-up venster verschijnen. Mediris Multi biedt twee mogelijkheden om de velden verder aan te vullen. Enerzijds rechtstreeks in het pop-up venster, nadat alles is ingevuld, klikt u op de knop ‘Genereer verslag’. De contact-template en tekst die werd ingevoerd in de velden zijn nu zichtbaar. Anderzijds kan men de template meteen genereren in het verslag zonder het pop-up venster in te vullen. Templates waar u een dropdown of datepicker hebt gebruikt, dienen wel te worden ingevuld in het pop-up venster.

Contact-templates beheren

In het tabblad ‘Instellingen’ via de knop ‘Contact-templates’ kan u de templates beheren. U treft volgende knoppen aan:

 • Nieuwe template (Aanmaken nieuwe template)
 • Bewaren (Huidige template bewaren)
 • Acties (Huidige template verwijderen of kopiëren)
 • Selecteer contacttemplate…  (Keuzelijst om de gewenste template kan selecteren)
 • Naam (Hoe de template werd omschreven)
 • Gedeeld met praktijk (Optie om template te delen met gehele praktijk, enkel zichtbaar indien van toepassing)
 • Tekstveld (veld waar de template wordt opgeladen)

De template bestaat uit gewone tekst, waar u variabele velden aan kan toevoegen (aangeduid tussen {{ en }}). De mogelijke velden vindt u terug aan de rechterkant van het scherm. U kan deze toevoegen in de template door op het plus-icoon te klikken. Indien een veld blauw kleurt, geeft dit weer dat het werd opgenomen in de template. Een veld verwijderen kan door het toegevoegde veld te selecteren in het tekstvak en te deleten. Boven elk veld kan u indien gewenst nog een titel plaatsen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten velden:

 • Eigen velden (Dit zijn elementen die u zelf hebt aangemaakt. Deze velden kan u zelf invullen bij het aanmaken van een consultatie)
 • Gegevens uit de consultatie (Dit zijn vooraf gedefinieerde elementen die worden overgenomen uit de consultatie, bijvoorbeeld: datum, gegevens patiënt, etc.)

Standaard worden de patiëntengegevens en de gegevens van de zorgverlener toegevoegd aan de brief. Deze velden moeten dus niet mee worden opgenomen in de template, tenzij gewenst.

Eigen velden

U kan eigen velden creëren met de knop ‘Veld toevoegen’ of beheren door op de naam van het veld te klikken. In beide gevallen opent een nieuw venster waarin u volgende gegevens moet invullen.

 • Titel (Deze titel zal bij het beheren van de template tussen dubbele accolades staan; {{Titel}} en verschijnt in de stap ‘Contact’ boven het invulveld maar wordt niet weergegeven in het algemene tekstvak.)
 • Type bestaat uit een keuzelijst
  • Text: Klein vrij tekstveld (één tot enkele woorden)
  • Drop down: U kan zelf een keuzelijst samenstellen. Om een waarde toe te voegen dient u eerst het tekstveld in te vullen en vervolgens op het plus-icoon te klikken.
  • TextArea: Groot vrij tekstveld (meerdere regels zijn mogelijk)
  • Checkbox: Dit is een keuzevakje; indien aangevinkt geeft het de waarde WAAR, indien niet aangevinkt is de waarde VALS. Bij het invullen in de consultatie kan u optioneel nog extra commentaar toevoegen.
  • Datepicker: een datum toevoegen
Close Menu