Mediris wachtpost versie 2.40

Print Friendly, PDF & Email

Release 2.40 van Mediris Wachtpost brengt twee nieuwe functies bedoeld om COVID-19 testen te versnellen. Verder zijn er enkele uitbreidingen in de exports die beheerders kunnen trekken.

Inloggen op mandaat

Om de contacten en e-Forms gelinkt aan een COVID-19 test te registeren is een doktersaccount nodig. Op veel plaatsen worden echter verpleegkundigen of andere zorgverleners ingeschakeld om de testen af te nemen. Daarom hebben we de mogelijkheid toegevoegd om op mandaat te werken, wat betekent dat de gebruiker kan inloggen in de doktersomgeving in naam van een arts. Op deze manier kunnen ze contacten afwerken zonder op het account van de arts zelf te moeten inloggen.

Het mandaat registeren:

Een beheerder van een wachtpost vindt de nieuwe optie via de knop ‘Beheer’

Via de knop ‘+mandaat toevoegen’ kan de beheerder aangeven welke arts (mandaat gever) de toegang geeft tot welke gebruiker (mandaat nemer) en voor hoe lang. In de tekstvakken geeft u telkens het RIZIV-nummer in van de zorgverlener in kwestie. Via de knop ‘Beheer’ kan u doorklikken op ‘Gebruikers’. Hier vindt u alle medewerkers met RIZIV-nummer terug.

Belangrijk: u kan geen mandaat toekennen aan een onthaalmedewerker, er zal een nieuwe account voor aangemaakt moeten worden.

De gebruikers op mandaat zullen enkel patiëntcontacten kunnen registeren die in een test wachtzaal ingeschreven zijn. Ze zullen ook geen toegang hebben tot de Hubs, Vitalink, historiek van contacten en medicatievoorschriften.

Test wachtzaal

Om het test proces zo efficiënt mogelijk te maken, hebben we een test-wachtzaal ontworpen. Wanneer u een patiënt inschrijft in deze wachtzaal wordt een groot deel van het verslag automatisch ingevuld. Onderstaande stappen worden voorzien van een code die gekoppeld is aan de raadpleging voor Covid-19 tests:

  • Stap 4 Subjectief
  • Stap 5 Object                   
  • Stap 6 Diagnose

Stap 8 Andere behandeling:
‘PCR-test voor SARS-CoV-2’ wordt geregistreerd en het e-Form kan worden aangemaakt.

Tenslotte in stap 8 ‘Andere behandeling’ moeten de verplichte velden van het eForm nog ingevuld worden.

In stap 4 (gegevens van het staal) op het eForm kan u aangeven of er een staal afgenomen werd, en door welk labo dit onderzocht moet worden.

Het eForm verzendt u naar het geselecteerde labo door op de knop ‘eForm verzenden’ te drukken.

Ten slotte kan u het contact afwerken en een verslag naar de huisarts van de patiënt versturen in stap 11 ‘Afwerking’

Indien u graag gebruik maakt van deze flow kan u contact opnemen met onze Helpdesk om de functie te activeren

Uitbreiding exports

Er werden extra kolommen toegevoegd aan de exports van erelonen en oproepen, op vraag van enkele wachtposten.

Close Menu