Arts: Telefonisch Consult

Print Friendly, PDF & Email

Inleiding

Tijdens uw werk op de wachtpost zal u telefonische consultaties houden bij patiënten met luchtwegklachten of u zal fysieke consultaties doen bij deze patiënten.

Omdat de meeste patiënten telefonisch contact zullen opnemen zal het onthaal op de wachtpost de gegevens van de patiënt registreren en een telefonisch advies aanmaken in Mediris.

Deze handleiding legt de werkwijze uit hoe u deze telefonische adviezen kunt omvormen tot een volwaardig patiëntencontact. Vervolgens vindt u tips en richtlijnen hoe u het verslag kan verwerken.

Wij vragen uw aandacht om tijdens deze COVID-19 epidemie accuraat te registreren in Mediris. Dit is belangrijk om een goede organisatie van de wachtpost te garanderen. Tevens zal een correcte registratie aanleiding geven tot een duidelijk advies voor de patiënt.

De richtlijnen voor de registratie van de patiëntendiagnoses zijn opgesteld door medewerkers van de Universiteit Antwerpen, met dank aan Dr. Stefan Morreel, Prof. Dr. Hilde Philips en Prof. Dr. Veronique Verhoeven.

Het telefonisch advies terugvinden en omvormen tot verslag

Wanneer u inlogt in Mediris vindt u bovenaan het tabblad ‘Tel. advies’

Alle telefonische adviezen geregistreerd door het onthaal zijn te vinden onder dit tabblad. Ze zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Toegewezen: deze openstaande adviezen zijn enkel zichtbaar voor u.
 • Niet toegewezen: deze openstaande adviezen zijn zichtbaar voor elke arts in de wachtpost.
 • Afgewerkt: dit zijn de adviezen die u heeft afgewerkt.

U start het contact via de blauwe knop ‘registreer telefonisch consult’.

Registreer Telefonisch Consult

Deze optie opent een volwaardig verslag, waarbij u de 11 gekende stappen kunt invullen en uiteindelijk een verslag kunt aanmaken en versturen naar de huisarts van de patiënt.
Ook zal er een prestatie aangemaakt worden met nomenclatuurcode 101835 – Advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst.

We raden aan om alle COVID-19 gerelateerde contacten via deze weg te registreren.

Het Telefonisch Consult correct registreren

Stap 1: Patiënt

In dit scherm vindt u de administratieve gegevens van de patiënt. Normaal zouden deze aangevuld moeten zijn door het onthaal.

Via de groene knoppen Hubs, SUMEHR (vitalink) en Historiek van contacten kan u verdere informatie van de patiënt oproepen.

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet u voldoen aan volgende eisen:

 • Het rijksregisternummer van de patiënt moet ingevuld zijn.
 • U moet beveiligd aangemeld zijn (bij voorkeur via kaartlezer of itsme, instructies vindt u in dit artikel)
 • U moet een therapeutische relatie met de patiënt hebben aan de hand van het kaartnummer van de identiteitskaart van de patiënt (deze staat op de voorkant van de identiteitskaart)

Als het onthaal het kaartnummer al genoteerd heeft kan u de gegevens meteen inkijken, zo niet verschijnt een pop-up met knop om dit nummer in te geven.

Stap 3: Betreft

In deze stap vindt u de administratieve gegevens van het contact, die u zo nodig kunt aanpassen. Deze stap kan u overslaan als het contact door het onthaal geregistreerd is.

Belangrijk: indien u oordeelt dat een raadpleging of huisbezoek noodzakelijk is moet u het type van het contact hier NIET aanpassen. Hier is plaats voor voorzien in stap 6 (evaluatie), het huidige contact blijft een telefonisch consult.

Stap 4: Subjectief

Kies een aanmeldingsklacht en noteer wat meer informatie over de klachten, voorgeschiedenis, .. Geef speciale aandacht aan het identificeren van risico patiënten.

Stap 5: Objectief

Hier kan u de stappen van uw bevraging duiden. U kan hier zeer kort in zijn, zolang er iets ingevuld wordt in dit veld kan het verslag afgewerkt worden.
De parameters van de patiënt hoeft u niet in te vullen.

Stap 6: Evaluatie

Evalueer de urgentie : meestal “Routine” indien patiënt thuis kan blijven, “Dringend”/”Spoed” indien patiënt moet opgenomen worden.

Het verdere beleid voor het telefonisch advies kan geregistreerd worden aan de hand van een keuzelijst, dit veld is verplicht
Indien u aangeeft dat een raadpleging of huisbezoek moet plaatsvinden wordt een nieuwe oproep aangemaakt langs de kant van het onthaal zodat dit ingepland kan worden.

Indien u kiest voor een raadpleging (op wachtpost of triagepost) kan u zelf ineens een afspraak inplannen via de blauwe link ‘afspraak inplannen’. Een pop-up verschijnt met mogelijke tijdstippen waarop u de patiënt een afspraak kunt geven.

Belangrijk: er zijn 4 mogelijke codering toegevoegd aan Mediris om uw diagnose te stellen omtrent COVID-19, deze zullen verschijnen als u zoekt op de term ‘COVID-19’:

 • Coronavirusinfectie: bewezen geval COVID19
  • Deze patiënt heeft een positieve laboratoriumtest voor SARS-CoV-2
 • Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID19
  • Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen
   • die nieuw verschijnen of
   • die verslechteren, indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont
 • Coronavirus infectie: nauw contact met coronavirus zonder actuele klinische verdenking voor COVID-19
 • Angst voor niet aangetoonde andere ziekte luchtwegen (bv. COVID19 coronavirusinfectie)
  • De patiënt consulteert met vragen over het coronavirus zonder dat deze in één van de andere categoriën valt.

Na selectie van een van de 4 bovenstaande coderingen zal een opmerking verschijnen met bijkomende informatie over COVID-19.

In het veld ‘omschrijving’ kan u alle bijkomende informatie toevoegen over uw gestelde diagnose.

Indien uw patiënt onder geen enkele van deze categorieën valt (bv. koorts met plasklachten zonder verdenking op COVD-19) dan kiest u een andere diagnose, dit mag ook een symptoomdiagnose zijn (bv. plasklachten)

Stap 7: medicatievoorschrift

Zo nodig kan u een medicatievoorschrift opstellen en aan de patiënt bezorgen via email. De optie om te versturen via email is enkel beschikbaar als het e-mailadres van de patiënt ingevuld is in stap 1 (patiënt)

Stap 8: andere behandeling

Verwijzing Spoed

Kiest u voor een verwijzing naar een spoeddienst: verwijzing => verwijzing spoed

Geef aan naar welk ziekenhuis u de patiënt verwezen heeft.

U kan ineens een verwijsbrief aanmaken voor de spoeddienst.

Verwijzing Staalafnamecentrum

Als u oordeelt dat de patiënt naar een staalafnamecentrum moet voor een test kan u meteen een CTPC genereren voor de registratie.

U kiest bij verwijzing de optie ‘verwijzing staalafnamecentrum’. Er wordt een verwijzing toegevoegd aan het contact.

Via de groene knop ‘CTPC aanvragen’ opent een eForm waarmee u onderaan de code kunt aanmaken voor een test.

Stap 9: ongeschiktheid

In deze stap kan u een ongeschiktheidsattest aanmaken zowel voor werkgever als de mutualiteit

Het ongeschiktheidsattest voor de mutualiteit is een vereenvoudigd document dat de patiënt aan de mutualiteit kan bezorgen in verband met de ongeschiktheid.

Bij het attest voor de werknemer kan u de reden van ongeschiktheid definiëren. Als u kiest voor de optie ‘quarantaine’ zal een quarantaine-attest aangemaakt worden.

Stap 10: ereloon

Nomenclatuurcode 101835 – Advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst is automatisch ingevuld.

Stap 11: afwerking

Kies ervoor om het verslag te verzenden tenzij expliciet bezwaar van patiënt

Close Menu