E-Form voor labo aanvraag test COVID

Print Friendly, PDF & Email

Update: 07/05/2020

De nieuwe e-form voor de aanvraag van COVID-19 pcr en immuniteitstesten voor klinische labo’s is beschikbaar vanuit Mediris. Als deze e-form wordt ingevuld, wordt de labo aanvraag automatisch geregistreerd in de federale contact tracing databank.

Voor meer informatie over de ruime context van deze ontwikkelingen, verwijzen we naar de website van Sciensano.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf

Impact voor Wachtposten / Triageposten

Voor de wachtposten en/of triageposten zijn er 2 flows van toepassing:

  1. Patiënt komt rechtstreeks naar de triagepost op verwijzing van de huisarts (zonder aanmelding via een e-form)
    • Staal wordt afgenomen in de triagepost.
    • Er wordt een e-form aangemaakt met het staalnummer en elektronisch verstuurd vanuit Mediris naar de eHealthBox van het klinisch labo dat wordt geselecteerd in de e-form.
  2. De huisarts vult de e-form in vanuit zijn eigen EMD en geeft een afgedrukt exemplaar mee met de patiënt of stuurt de e-form elektronisch door naar de triagepost
    • Staal wordt afgenomen in de triagepost
    • De eerdere geregistreerde e-form wordt geopend en verder aangevuld met het staalnummer, deze aangepaste e-form wordt vanuit Mediris verstuurd naar het labo dat wordt geselecteerd in de e-form.

Flow 1 is uitgerold in alle triageposten die Mediris Wachtpost als software gebruiken.

De gebruikelijke platformen van de klinisch labo’s moeten hiervoor in principe niet gebruikt worden.

Mediris Flow Artsen

De labo-aanvraag bij vermoeden van een besmetting zit rechtstreeks verwerkt in de Mediris flow.

De arts dient hiervoor in stap 8 “Andere behandeling” in de rubriek “Labo onderzoek” te kiezen voor de juist test. Bij het toevoegen van de labo aanvraag bij de behandelingen verschijnt er een knop achteraan om de e-form te openen.

Let wel, deze knop is enkel zicht als het rijksregisternummer van de patiënt gekend is en als de arts een individuele eHealth-sessie heeft. Er kan dus best aangemeld worden op Mediris via eHealth vanuit de Mediris login pagina.

Elektronisch versturen van een e-form naar de Triagepost

Om flow 2 te ondersteunen moet de triagepost een eHealth certificaat aanvragen. Dit kan enkel gebeuren door de medisch verantwoordelijke van de triagepost en op basis van het toegekende riziv nummer van de triagepost.

Een eHealth certificaat aanvragen kan via de volgende link:

https://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp

Bij het invullen van het riziv nummer van de triagepost wordt automatisch het juiste type certificaat geselecteerd.

Huidige werkwijze

Op dit moment is het nog steeds aangewezen dat de arts die de e-form aanvraagt (via het eigen EMD of via Mediris op de wachtpost) de e-form afprint en aan de patiënt bezorgt.

Bij de staalname in de triagepost kan dan het staalnummer worden genoteerd op de afgedrukte e-form en toegevoegd worden aan het staal.

De volledige elektronische flow waarbij de triagepost de e-form elektronisch ontvangt wordt pas binnenkort mogelijk met Mediris.

Close Menu