Update Mediris Multi

Print Friendly, PDF & Email

In de nieuwe versie van Mediris Multi zijn enkele functionaliteiten aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen.

Patiënten

Het hoofdscherm in de tab Patiënten is aangepast van een patiëntenlijst naar een zoekfunctie.

 1. In het zoekveld kan een patiënt worden opgezocht op familienaam, geboortedatum of rijksregisternummer.
  Ook kan vanuit eID Viewer de foto gesleept worden op deze pagina om een patiënt op te zoeken.
 2. Het is mogelijk om via knoppen uitgebreid te zoeken of een nieuwe patiënt aan te maken.
 3. U kan nog steeds – indien gewenst – de vertrouwde patiëntenlijst bekijken.

Consultatieflow

De consultatieflow is stevig onder handen genomen en geëvolueerd van een toepassing om brieven te versturen naar één waarbij de registratie van het contact centraal staat. Dit is zichtbaar in de volgorde en de naamgeving van de 7 stappen van de flow.

 • Stap 2 Ontvangers wordt stap 6 Brieven
 • Stap 4 Verslag wordt Contact
 • Stap 7 Afwerking wordt Samenvatting
 • Getallen zijn omgevormd tot icoontjes

Contact

In deze stap kan u het contact registreren.

U kan nog steeds een eigen template selecteren om het contact gestructureerd te registreren.  Via de dropdown Selecteer contacttemplate kan u uit uw eigen lijst de juiste template kiezen.

Aangezien in deze stap het contact wordt geregistreerd, wordt hier geen handtekening toegevoegd. In de stap Brieven wordt de handtekening aan de brief toegevoegd.

Patiënt

Bij het starten van een consultatie is het verplicht om patiëntgegevens (Naam, voornaam en geboortedatum) in te geven vooraleer u verder kan gaan.

Nadat de patiëntgegevens zijn ingevuld, zijn er twee mogelijkheden.

 • Indien de patiënt een dossier heeft in Mediris, zijn alle volgende stappen bereikbaar.
 • Wanneer de patiënt nog geen dossier heeft, zal u eerst op de knop bewaren moeten klikken. Zo wordt de consultatie bewaard en het patiëntendossier wordt aangemaakt.

Bijlages

In de stap Bijlages is er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de bijlages die toegevoegd zijn aan de consultatie en deze die in het patiëntendossier gelinkt zijn aan de patiënt. Een bijlage die enkel in het dossier zit zal enkel zichtbaar zijn onder Bijlages voor patiënt. Anderzijds zal een bijlage die gelinkt is aan de consultatie zichtbaar zijn zowel onder Bijlages in consultatie als onder Bijlages voor patiënt.

Met behulp van onderstaande knoppen kunnen bijlages worden toegevoegd aan en verwijderd uit de consultatie.

iT0V10v.png (76×78)

Verwijder de bijlage enkel uit de consultatie (de bijlage zal wel nog in het patiëntendossier zitten)

L9QLHFb.png (83×77)

Voeg de bijlage toe aan de consultatie

Brieven

In de stap Brieven kan u selecteren wie een brief over het contact zal ontvangen. Via de knop Relaties kunnen de voorgestelde ontvangers worden geselecteerd. Met de knop met het pictogram Oog kan u de brief bekijken en aanpassen.

Aan de brief wordt uw handtekening toegevoegd. Uw handtekening kan u aanpassen in Instellingen > Algemeen.

Close Menu