COVID-19: werkwijze onthaal zonder 1733

Print Friendly, PDF & Email

Inleiding

In het kader van het indijken van COVID-19 (Coronavirus) heeft de wachtpost een cruciale rol. De werking van de wachtpost wordt uitgebreid om de toevloed van COVID-19 gerelateerde klachten te verwerken. Een specifieke arts in de wachtpost wordt aangesteld om alle mogelijke COVID-19 patiënten op te volgen. Hiervoor wordt een COVID-19 kabinet toegevoegd in Mediris.

Om de registratie en opvolging zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt hieronder de werkwijze uitgelegd hoe een oproep gelinkt aan COVID-19 in Mediris moet worden geregistreerd als een Telefonisch advies voor de arts in het COVID-19 kabinet.

Instellen COVID-19 arts

In de eerste plaats moet u de COVID-19 arts instellen in de Mediris Wachtpost Software. Er is een extra kabinet aangemaakt in uw omgeving genaamd COVID-19 waaraan u deze arts kunt verbinden.

Druk op het tabblad instellingen, tussen de kabinetten vindt u het COVID-19 kabinet:

Druk op de blauwe link ‘toewijzen’ van dit kabinet, een pop-up opent om de arts toe te voegen

U kan de COVID-19 arts opzoeken op achternaam ( + voornaam wanneer nodig). Na de arts te selecteren drukt u op bevestigen.

Als laatste stap drukt u op de groene knop Aanpassingen bewaren om de nieuwe instellingen op te slaan.

Telefonisch advies registreren

Wanneer de patiënt vragen heeft over COVID-19, of er een vermoeden is over COVID-19 moet u een telefonisch advies registreren en dit doorgeven aan de aangestelde COVID-19 arts.

Stap 1: patiënt

Om een telefonisch advies aan te maken heeft u de naam, voornaam, geboortedatum en het volledige adres van de patiënt nodig

Belangrijk: het rijksregisternummer invullen is optioneel, maar heeft een grote meerwaarde:

  • De naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt worden automatisch ingevuld.
  • De dokter kan via dit nummer bijkomende informatie opzoeken over de patiënt.
  • De wachtpost beschikt dan over de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt.

Het noteren van al deze gegevens is tijdrovend, maar essentieel voor de correcte verwerking van de contacten.

Stap 2: Huisarts

Hier noteert u de vaste huisarts van de patiënt zodat die een kopie van het verslag kan ontvangen

Stap 3: nota

Hier kan u eventueel een aantekening maken van de klachten van de patiënt.

Stap 4: betreft

Selecteer ‘Telefonisch advies’ als reden van contact. U kan de oproep toewijzen aan een specifieke arts (1), maar dit is niet verplicht. U kan ook zonder selectie verdergaan en de oproep bewaren. Wanneer u op ‘Bewaar oproep’ drukt wordt het contact bewaard (2).
Indien u geen arts heeft geselecteerd zal elke arts de oproep kunnen zien.
Indien u de COVID-19 arts hebt geselecteerd, zal enkel deze arts de oproep kunnen zien.

Close Menu