Release 2.39

Print Friendly, PDF & Email

Release 2.39 is een update geworden waarin een aantal zaken die niet direct passen in de roadmap voor 2020 maar die al een tijdje op het programma stonden werden aangepakt. Hieronder een kort overzicht.

Betalingstermijn aanpasbaar per wachtpost

De wachtpost kan nu zelf bepalen welke betalingstermijn men wenst toe te staan voor de betalingsuitnodigingen die aangemaakt worden vanuit Mediris. Standaard is dit voor iedere wachtpost nu ingesteld op 30 dagen en op aanvraag kan dit aangepast worden (bijvoorbeeld naar 7 dagen).

Uitbreiding opties ongeschiktheidsattest

Bij het aanmaken van een ongeschiktheidsattest door de artsen is er de standaard optie toegevoegd om een attest op maken voor de crèche of het kinderdagverblijf. Eveneens is er een optie “andere” waarin de arts vrij kan aangeven waarvoor de patiënt ongeschikt is.

Aanvraag medische beeldvorming digitaal invulbaar

Een aanvraag medische beeldvorming kan voortaan volledig online ingevuld en gegenereerd worden. Tot voor kort werden enkel de administratieve gegevens van de patiënt overgenomen in de aanvraag.


Verslagen alsnog verzenden na het afwerken

Als verslag wordt afgewerkt en verzonden wordt naar de behandelende arts, is dit niet meer aanpasbaar. Enkel op expliciete vraag van de arts kan een beheerder het verslag opnieuw aanpasbaar maken.

Een verslag dat wordt afgewerkt maar niet wordt verzonden, bijvoorbeeld omdat de huisarts van de patiënt op dat moment niet gekend was, kan nu alsnog aangepast en zelfs verzonden worden.

GMD houdende arts wordt niet meer automatisch gezet

Tot voor kort gingen we er van uit dat de GMD houdende arts van de patiënt altijd de ontvanger moest zijn van het wachtverslag. Ook al werd door het onthaal een andere huisarts geregistreerd, dan werd deze in Mediris alsnog vervangen door de bij eHealth geregistreerde GMD houdende arts van de patiënt.

Deze logica is nu aangepast zodat er enkel aan de wachtarts wordt voorgesteld om de GMD houdende arts te vervangen door de door het onthaal geregistreerde huisarts. Op die manier kan de wachtarts in geval van twijfel even verifiëren met de patiënt wie nu zijn of haar huisarts is.

HAIO’s zonder praktijkopleider zijn duidelijk te herkennen

Omdat de registratie van de praktijkopleider van een HAIO een noodzaak is voor de elektronische facturatie van zijn of haar prestaties, hebben we in het overzichtsscherm van de HAIO’s een duidelijke indicatie toegevoegd wanneer de praktijkopleider nog niet gekend is.

Bovendien krijgt een HAIO bij het aanmelden op Mediris en duidelijke foutboodschap wanneer de praktijkopleider

Uitbreiding exports

Een aantal van de standaard exports voor beheerders werden uitgebreid met extra informatie en de erelonen kunnen nu geëxporteerd worden per arts.

Export patiëntencontacten

  • Raadpleging WDO: de wachtpost waar de raadpleging plaatsvond
  • Beschikbaarheid en het gebruik van de sumehr

Export erelonen

  • Bedrag schuldvordering afgerond
  • Uiterste betaaldatum (afhankelijk van de betalingstermijn van de wachtpost)

Export artsen

  • Vlag of de de arts een HAIO is
  • Riziv nummer van de praktijkopleider

Fixes

Tenslotte zijn er nog een paar kleinere zaken opgelost:

  • Codering van subjectieve klachten en evaluatie verschenen niet in de historiek van de contacten
  • Uitbreiding van het veld dosis bij het toevoegen van een medicatie
Close Menu