Overzicht van eHealth diensten in Mediris Wachtpost

Print Friendly, PDF & Email

Inleiding

Wanneer u een patiëntencontact afhandelt in Mediris Wachtpost doet onze software beroep op de diensten van het eHealth platform. Sommige diensten zijn ‘basis’ diensten en worden aangesproken in naam van de wachtpost. Andere diensten dient u zelf te activeren door er persoonlijk beroep op te doen via het eigen eHealth certificaat. Dit artikel geeft een overzicht van de functionaliteiten waar u beroep op kan doen met Mediris Wachtpost.

Basis functies

De basis functies worden aangesproken in naam van de wachtpost, u hoeft zelfs niets te ondernemen om er beroep op te doen. Het gaat om:

 • Verzekerbaarheidsgegevens en betalingsstatuut van de patiënt ophalen door het ingeven van het rijksregisternummer
 • Versturen van wachtverslagen naar de huisarts van de patiënt
 • Elektronische factureren via een derde betaling of elektronisch getuigschrift

Persoonlijke functies

Dit zijn bijkomende functionaliteiten waar u beroep op kan doen als u uw eigen eHealth certificaat koppelt aan Mediris. Via deze koppeling kan u:

 • Een elektronisch medicatievoorschrift aanmaken
 • Een therapeutische relatie aanmaken, hiermee kan u voor deze patiënt:
  • Vorige contacten op de wachtpost inkijken
  • De GMD houdende arts raadplegen
  • De SUMEHR raadplegen
  • De hubs raadplegen (2-staps authenticatie nodig)

De therapeutische relatie wordt automatisch aangemaakt wanneer de patiënt geregistreerd wordt via de eID (door uzelf of het onthaal). U kan deze ook handmatig aanmaken via de knop ‘therapeutische relatie’ bij stap 1 van het patiëntencontact.

Hoe u uw eigen eHealth certificaat koppelt aan de Mediris Wachtpost software leest u in dit artikel. Als u de hubs wilt raadplegen moet u beveiligd inloggen via 2-staps authenticatie, hoe u dit doet leest u in het volgende artikel.

Besluit

Het is mogelijk om de contacten op de huisartsenwachtpost aan te gaan en te verwerken zonder over een persoonlijke eHealth verbinding te beschikken.

Let wel: vanaf 1 januari 2020 wordt elektronisch voorschrijven verplicht, dus raden we sterk aan het persoonlijk certificaat op te laden zodat u geen problemen ondervindt.

This Post Has One Comment

Comments are closed.

Close Menu