Release 2.37

Print Friendly, PDF & Email

EAttest V2 en Annulatie EAttest

Met de overschakeling naar de nieuwe eHealth diensten voor het aanmaken van elektronische getuigschriften (eAttest V2) is het nu mogelijk om een eAttest te annuleren.

Via de lijst met de ‘afgewerkte erelonen’ kunnen zowel beheerders als onthaalbediendes de betaling aanpassen en het attest annuleren door de klikken op de link met het betaalde bedrag.

Om te annuleren dient er steeds een reden worden opgegeven:

Na het annuleren krijg de gebruiker een melding dat de betaling opnieuw open staat:

Opmerking: deze automatische annulatie wordt nog niet ondersteund door het onafhankelijke en neutraal ziekenfonds. Voor patiënten aangesloten bij dit ziekenfonds moet de annulatie via de form ingediend worden.

Betalingsbewijs via eBox

Betalingsbewijzen zullen voortaan automatisch naar de eBox van de patiënt gestuurd worden. Per betaling kan een onthaalbediende dit tegengaan door de optie uit te klikken:

Advies bij het stellen van diagnoses

Het is mogelijk boodschappen en gerelateerde adviezen te laten verschijnen op het moment een arts een bepaalde diagnose stelt:

Wij kunnen een dergelijke boodschap activeren op aanvraag van de wachtpost.
Als u doorgeeft welke boodschap u wilt zien bij welke diagnose zullen we dit implementeren.

Notities bij het toewijzen van de artsen

Het scherm om een arts toe te wijzen aan een auto voor een huisbezoek of een kabinet is aangepast qua layout. Het is nu ook mogelijk om een vrije nota toe te voegen bij de toewijzing.

Het onthaal krijgt deze nota dan te zien bij het registreren van een medisch advies of huisbezoek.

Automatisch vernieuwen van de wachtzaal

Het scherm van de wachtzaal zal voortaan automatisch elke 30 seconden vernieuwen bij het onthaal en de dokter. We kunnen de frequentie van het verversen aanpassen per wachtpost op aanvraag.

Excel exports

Om de functies van Excel reports te verbeteren gebeurt de formattering van datumvelden nu consequent op dezelfde manier. Excel erkent de datums in de export als een effectieve datum (formaat ‘dd/mm/yyyy hh:mm’).

Dit betekent dat u veel eenvoudiger functies kan gebruiken op deze velden om bijvoorbeeld enkel bepaalde tijdsbestekken weer te geven.

Close Menu