Release 2.36

Contacten voor arts-supervisoren

Om het werk van arts-supervisoren te faciliteren hebben we er voor gezorgd dat artsen die ook een beheerdersprofiel hebben naast het tabblad “Beheer” nog een extra tabblad “Contacten” ter beschikking hebben om zo te kunnen opvolgen welke collega’s welke patiënten hebben gezien.

Extra contacten tabblad

Contacteer ons gerust indien extra arts-supervisoren die rol van beheerder mogen krijgen.

Toevoegen artsen aan de beheerders lijst

Artsen die ook beheerder zijn in Mediris zullen vanaf nu ook duidelijk zichtbaar zijn in het overzicht van de gebruikers. Arts/beheerders staan zowel onder de filter “Wachtartsen” als onder de filter “Beheerders”. Medewerkers van MediPortal met een toegang voor het bieden van ondersteuning zijn zichtbaar via de filter “MediPortal”.

Aanpassing bedrag betaald + betaalwijze voor eattesten

Bij de lancering van elektronische getuigschriften voor wachtposten was het niet toegelaten om nog aanpassingen tot maken aan het betaalde bedrag of de betaalwijze nadat het eattest was aangemaakt. Deze beperking is nu opgeheven zodat kleine correcties zoals het betaalde bedrag en de betaalwijze nog kunnen doorgevoerd worden.

Voor onthaalmedewerkers kan dit nog tot 48h na het aanmaken van het eattest. Beheerders kunnen dit onbeperkt aanpassen.

Uitbreiding telefonisch adviezen

De mogelijkheden voor de registratie van telefonisch adviezen zijn iets uitgebreid. De artsen kunnen vanaf nu apart hun argumentatie registreren met redenen waarom er bijvoorbeeld een dringend huisbezoek vereist is of waarom de patiënt volgens de arts toch op raadpleging kan komen.

Indien de vraag van de patiënt telefonisch kan afgehandeld worden en de arts kiest voor “telefonisch advies” als evaluatie dan is er vanaf nu de bijkomende optie om een verslag aan te maken van het telefonisch advies dat naar de behandelende arts van de patiënt wordt verstuurd.

Uitbreiding export 1733 oproepen

In de export van de oproepen zijn er een aantal velden toegevoegd die specifiek betrekking hebben op oproepen die automatisch doorgestuurd worden via 1733:

  • 1733 unieke ID: unieke referentie voor de berichten van de centrale dispatching
  • 1733 tijdstip in bericht: het tijdstip in het 1733 bericht waarop de oproep werd geregistreerd
  • 1733 tijdstip verwerking: het tijdstip dat het bericht aankomt in Mediris en wordt aangeboden aan de gebruiker ter bevestiging
  • 1733 tijdstip bevestiging: het tijdstip dat de oproep werd bevestigd
  • 1733 duurtijd bevestiging: het verschil in tijd tussen het tijdstip in het bericht en het moment van de bevestiging. Dit mag maximaal 20 minuten bedragen of de oproep wordt nagebeld ter controle

Uitbreiding export erelonen

In de export van de erelonen is er een extra kolom toegevoegd “Te factureren” met de te factureren bedrag voor facturen aan RVT’s en medische huizen.

Daarnaast is er nog een kolom “Afrekening” toegevoegd waarin duidelijk staat aangegeven hoe er werd afgerekend met de patiënt: efact, eattest, papieren getuigschrift, medisch huis, etc.

Aanspreking verwijsbrieven naar spoed

De aanspreking voor de verwijsbrieven naar spoed zijn aangepast zodat er wordt aangegeven naar welke spoeddienst de verwijsbrief is gericht.

In de verwijsbrief staat bovendien vermeld wie de huisarts van de patiënt is zodat deze ook op de hoogte kan gesteld worden.

Close Menu