Release 2.35

Indicatie welke arts een patiënt uit de wachtzaal heeft gehaald

In de nieuwe versie van Mediris kan het onthaal nakijken welke arts een bepaalde patiënt in behandeling heeft genomen. Ook de arts die een patiënt uit de wachtzaal aanklikt zal in het geval dat de patiënt reeds in behandeling is bij een collega te zien krijgen over welke collega het juist gaat.

Aanpassen en personaliseren van verwijsbrieven

Artsen kunnen in Mediris nu hun verwijsbrieven aanpassen en personaliseren alvorens deze te verzenden of uit te drukken.

Dit gebeurt in de stap “Andere behandeling” via de registratie van een opname in het ziekenhuis of een verwijzing naar spoed. Na de registratie van een dergelijke verwijzing verschijnt er onderaan in de lijst rechts een extra knop “Maak verwijsbrief”.

Na het aanklikken van de knop “Maak verwijsbrief” wordt er een pop-up getoond waarin een standaard verwijsbrief wordt voorgesteld op basis van de inhoud van het contact en die nog kan aangepast worden door de arts.

Attesten kinesitherapie, verpleegkunde, beeldvorming

Artsen kunnen voortaan snel een attest afdrukken voor courante verwijzingen waarop alle informatie van de patiënt reeds is voor ingevuld.

Net zoals voor een verwijsbrief verschijnt deze optie na de registratie van een verwijzing onder de stap “Andere behandeling” onderaan in de tabel van de behandelingen.

Noodzaak voor een therapeutisch relatie voor de historiek van de contacten

Om als arts toegang te krijgen tot de medische gegevens van een patiënt op Vitalink of op de Hubs is er steeds een therapeutisch relatie nodig tussen arts en patiënt. Deze therapeutische relatie wordt steeds voor een beperkte periode (3 maanden) elektronisch geregistreerd op het eHealth-platform zodanig dat bijvoorbeeld de patiënt zelf dit kan nakijken.

Voor het aanmaken van zo’n therapeutische relatie bij eHealth moet zowel het rijksregisternummer als het EID kaartnummer van de patiënt gekend zijn. Voor raadplegingen is dat geen probleem om de EID wordt uitgelezen door het onthaal en voor huisbezoeken is het ook mogelijk om het kaartnummer manueel te registreren.

Om de toegang tot de voorgeschiedenis van de patiënt te uniformiseren, werd er na grondig overleg beslist om het raadplegen van de geschiedenis van de wachtcontacten op de wachtpost enkel mogelijk te maken indien er eveneens een therapeutische relatie is tussen arts en patiënt.

Synchronisatie tussen Mediris Efact en Mediris Wachtpost

Tot voor kort was er enkel een doorstroming van de te factureren erelonen van de Mediris Wachtpost instantie naar Mediris Efact voor de facturatie van de derde betaler prestaties. De opvolging van de facturatie naar de mutualiteiten gebeurde in dat geval volledig volledig vanuit de Mediris Efact module. Dit maakt het niet altijd even eenvoudig om voor een individuele prestatie na te gaan welk bedrag de mutualiteit heeft uitbetaald.

Hiervoor hebben we nu een synchronisatie opgezet in de omgekeerde richting waardoor in de export van de erelonen ook de e-facturatie status kan opgevolgd worden.

Concreet zijn er 3 kolommen toegevoegd aan de export van de erelonen:

 • Efact status: geef de status aan van het gefactureerde ereloon (“Accepted” geeft aan dat het ereloon werd gefactureerd en ook aanvaard is door de mutualiteit)
 • Efact bedrag aanvaard: geef aan welk bedrag exact dat er is aanvaard. Dit zou in principe moeten overeenkomen met de waardes uit de kolom “Ereloon (mutualiteit)”
 • Efact officieel remgeld: geef aan wat het officiële remgeld is dat volgens de mutualiteit dient aangerekend te zijn. Dit zou in principe moeten overeenkomen met de waardes uit de kolom “Ereloon (remgeld)”

Meerdere kleine optimalisaties en correcties

Tenslotte zijn er nog vele kleinere aanpassingen gebeurd op aanvraag van verschillende wachtposten. Contacteer ons gerust voor meer details hierover.

 • Inhoud van het wachtverslag werd geoptimaliseerd
 • EAttest niet als standaard afrekeningswijze voor huisbezoeken
 • Betalingsuitnodigingen aanmaken zonder details van de nomenclatuurcodes
 • Correctie op de uitlijning van een klassiek voorschrift (specifiek voor Brother printers)
 • Toevoeging van de patiëntinstructies op het afgedrukte voorschrift voor elektronisch voorschriften
 • Afronding van betalingsuitnodigingen voor patiënten die niet konden betalen tijdens de wachtdienst
 • Mogelijkheid om naast de officiële taal van de patiënt (Nederlands / Frans), gebruikt voor de officiële documenten (voorschriften, ongeschiktheidsattesten, etc.) is er ook de mogelijkheid om de gesproken taal van de patiënt te registreren. Dit is een extra stap bij de inschrijving en is een configuratie per wachtpost
 • Ander geluid voor inkomende 1733 oproepen


Close Menu