Release 2.34

Print Friendly, PDF & Email

Afrondingen

Met deze update van Mediris is het mogelijk om in geval van centrale inning afrondingsregels in te stellen. Enkel standaard afrondingen zijn mogelijk, er wordt geen rekening gehouden met het contact type (raadpleging of huisbezoek) en de betaalwijze (bancontact of cash).

Bij het activeren van deze instelling moet het te betalen bedrag niet telkens door de onthaalmedewerkers worden aangepast.

Zoals te zien in de screenshot blijven onderaan steeds de officiële tarieven staan en wordt het te betalen bedrag automatisch afgerond.

Dit geldt eveneens voor de facturatie aan instellingen (typisch RVT’s) waar het te factureren bedrag ook kan aangepast en afgerond worden.

Nieuwe TomTom flow

Mediris ondersteunt vanaf nu ook een integratie met TomTom waarbij oproepen niet onmiddellijk bij het bewaren worden toegewezen aan een specifieke auto met bijhorend TomTom toestel. De TomTom order komen in Webfleet als “niet-geassigneerd” en het is dan mogelijk om op basis van een geografische kaart in Webleet te beslissen welke auto het order het beste kan uitvoeren. Na het assigneren van de order vanuit TomTom wordt dit automatisch terug overgenomen in Mediris en gelinkt met de juiste arts.

Een arts kan in het geval van deze flow ook een oproep weigeren op het TomTom toestel waarbij deze oproep opnieuw bij de “te behandelen” oproepen in Mediris terechtkomt.

Deze flow is vooral interessant voor grote wachtposten / regio’s met meerdere wagens.

Callcenter Rol

Omdat een aantal van onze wachtpostklanten werken met externe callcenters of dispatching rollen die enkel telefonisch behandelen, hebben we er voor gezorgd dat er een nieuwe rol is in Mediris voor personen die enkel toegang dienen te hebben tot het oproepenscherm (en dus niet tot de wachtzaal, erelonen, contacten, etc.).

Hubs

De toegang tot de hubs is al een tijdje actief in Mediris, maar werkte op dit moment enkel voor PDF documenten. In de laatste versie van Mediris werd dit uitgebreid voor andere typisch van verslagen en documenten.

Close Menu