Release 2.32

Print Friendly, PDF & Email

Dringend huisbezoek

Op vraag van heel wat wachtposten hebben we de flow voor een dringend huisbezoek vereenvoudigd. Tot op heden diende een arts voor een dringend huisbezoek nog steeds te valideren of het inderdaad dringend was, of de patiënt toch op raadpleging kon komen, of een combinatie van een aantal andere mogelijkheden (MUG, 100, etc.).

Dat is vanaf versie 2.32 niet meer het geval. Dringende huisbezoeken volgen nu de flow van een gewoon huisbezoek met dat verschil dat er een visuele indicatie is voor zowel het onthaal als de toegewezen arts dat het een “dringend” huisbezoek betreft.

Dit gedrag is in lijn met hoe de oproepen binnenkomen in het geval van 1733. Bij 1733 is er even goed een indicatie indien het een dringend huisbezoek is, maar er is geen validatie meer nodig door een arts. In het geval dat de 1733 oproepen toch niet automatisch zouden doorkomen in Mediris, kunnen de onthaalmedewerkers in een een gelijkaardige logica gewone en dringende huisbezoeken nog manueel registreren.

Indien er op sommige wachtposten nog steeds de wens is om een aanvraag voor een dringende huisbezoek te laten valideren door een arts, dan kan dit nog steeds aan de hand van de registratie van een telefonisch advies.

Visueel onderscheid dringend huisbezoek

Overzicht oproepen voor artsen

Naast de vereenvoudiging van de flow voor een dringend huisbezoek, is er eveneens geopteerd voor een vereenvoudiging van het oproepen scherm voor de arts met de integratie van de telefonische adviezen in één tabblad “Oproepen”.

In de vorige versie van Mediris werden ook nog de toegewezen / niet toegewezen oproepen getoond terwijl enkel de toegewezen oproepen relevant zijn voor een arts. De layout van het overzichtsscherm van de oproepen is hierdoor een stuk rechtlijniger en volgt op die manier ook deze van het oproepenscherm uit de onthaalmodule.

Toegewezen oproepen voor raadplegingen zijn enkel van toepassingen in het geval dat 1733 ook wordt gebruikt voor de weekwachten. In de context van een wachtpost setting is dit van toepassing.

Tenslotte werd het scherm voor de validatie van een telefonisch advies licht aangepast. Dit scherm bevat nu enkele basisgegevens van de patiënt waaronder ook het telefoonnummer zodat er indien nodig kan teruggebeld worden naar de patiënt.

Uitgebreid scherm voor de registratie van een telefonisch advies

Kleine verbeteringen

Tenslotte zijn er nog een aantal kleine verbeteringen aangebracht en zijn er voorbereidingen getroffen voor nieuwe functionaliteiten:

  • De knop “Vitalink” wordt duidelijk onbeschikbaar gemaakt op het moment dat er geen informatie beschikbaar is in de Vitalink kluis voor een bepaalde patiënt.
  • Het rizivnummer van de praktijkopleider werd niet alle gevallen correct overgenomen van ons centraal medisch kadaster op de Mediris Wachtpost instantie waardoor bijvoorbeeld het opvragen van de tarieven een waarschuwingsboodschap gaf.
  • De eerste fundamenten werden gelegd voor de koppeling van Mediris met Cyberlab, een systeem dat vaak in ziekenhuizen gebruikt wordt voor de elektronische aanvraag en het raadplegen van labo resultaten. Op die manier kunnen wachtposten die verbonden zijn met het IT-netwerk van het ziekenhuis vlot labo’s aanvragen en de resultaten ervan raadplegen.

Volgende release

We zijn ondertussen reeds begonnen aan een volgende release waarin de volgende zaken aan bod zullen komen:

  • Geluidsmelding wanneer er een nieuwe oproep binnenkomt via 1733 die moet worden bevestigd.
  • Uitrol van de koppeling met Cyberlab
  • Afrondingsregels voor erelonen en de mogelijkheid om supplementen te registreren.
  • Waarschuwing voor onthaalmedewerkers wanneer de wachtzaal een maximum capaciteit van X (instelbaar per wachtpost) patiënten heeft bereikt zodat de achterwacht kan worden verwittigd.

Geef een reactie

Close Menu