Release 2.31

Print Friendly, PDF & Email

1733

De wachtpost regio Mechelen is dit weekend live gegaan met de nieuwe implementatie voor 1733 waarbij oproepen via de eHealthBox van de wachtpost worden verstuurd.

Alle informatie die wordt geregistreerd door de operatoren van de 112 diensten wordt automatisch overgenomen in Mediris in het oproepenscherm en de onthaalmedewerkers kunnen de ontvangen oproepen van daaruit bevestigen.

Indien er niet wordt bevestigd binnen de 20 minuten, dan wordt er na gebeld ter verificatie.

Ondanks een uitval van het eHealth platform van zaterdag op zondagnacht is dit vlot verlopen en we hopen dat dit mechanisme ook voor andere wachtposten kan uitgerold worden.

ARTSENMODULE

Thesaurus

We krijgen regelmatig de feedback van onze gebruikers dat ondanks de verschillende mogelijkheden om klachten en diagnoses te coderen, dat dit toch vaak nog te veel tijd in beslag neemt omdat de zoekresultaten niet altijd even relevant zijn.

In deze versie hebben we hierin enorm geïnvesteerd en onze zoekfunctie op de Thesaurus nu vervangen door een “deep-search” waardoor er niet alleen sneller kan gezocht worden maar waardoor de resultaten volgens ons ook beter zullen “matchen” met wat de arts wenst te coderen.

We hopen dat we ondanks de beperkingen van de Thesaurus hiermee een oud zeer hebben weggewerkt. We horen graag wat de artsen hiervan vinden!

Toegang tot de HUBS

Vanaf nu kan men vanuit Mediris rechtstreeks ziekenhuisverslagen en labo’s raadplegen die beschikbaar zijn op de Hubs.

De voorwaarde hiervoor is wel dat de arts in kwestie “2-stapsauthenticatie” heeft ingeschakeld. Er zal dus niet alleen moet aangemeld worden met e-mail en wachtwoord maar ook met een SMS code of een token op de smartphone.

Artsen kunnen dit zelf instellen op https://login.mediris.be in de sectie “Beveiliging”. Als de artsen binnenkort kunnen aanmelden via “Itsme” dan zal dit ook voldoende zijn om de informatie in de Hubs te kunnen raadplegen.

Bij het toevoegen van de toegang tot de Hubs hebben we eveneens het menu voor een bestaand patiëntendossier wat verduidelijkt zodanig dat bijvoorbeeld de historiek van de contacten in de wachtpost eenvoudig is terug te vinden.

De knop “Sumehr” werd vervangen door een knop “Vitalink” om later langs deze weg het medicatieschema en de vaccinaties ook beschikbaar te maken.

Parameters

In stap 5 in Mediris voor de registratie van het klinisch onderzoek, kunnen nu gestructureerd parameters worden toegevoegd.

We kregen de feedback van sommige artsen dat dit hen tijd zou besparen. Deze parameters komen dan uiteraard ook in het verslag terecht.

Technische prestaties

In stap 8 voor de registratie van behandelingen en/of onderzoeken is er de optie toegevoegd om technische prestaties zoals een hechting of een EKG toe te voegen met een link naar de nomenclatuur.

De behandeling of het onderzoek wordt dan geregistreerd en dan nomenclatuurcode wordt ineens toegevoegd voor de berekening van het ereloon.

Dit verloopt via de knop “Selecteer technische prestatie”.

ONTHAALMODULE

Overzicht betalingen

In het overzicht van de betalingen hebben via iconen en labels visueel toegevoegd hoe er is afgerekend: efact, eattest, getuigschrift / medisch huis of “te innen”.

Bij de betalingen staat er ook aangegeven via een icoon of er via bancontact of cash werd afgerekend.

Als het getuigschriftnummer wordt ingevuld en er wordt geklikt op het grijze label “getuigschrift” in de kolom “Afrekening” dan wordt het getuigschriftnummer ook getoond.

Vanuit dit overzichtsscherm kunnen onthaalmedewerkers binnen de 24h na de registratie van een betaling ook nog het betaalde bedrag aanpassen en aanpassen of er via cash of bancontact werd betaald.

Dan kan door te klikken op het bedrag in de kolom “Betaald” en dan wordt onderstaande pop-up geopend. De manier waarop er is afgerekend (efact of getuigschrift) kan niet worden aangepast, dit kan enkel door een beheerder.

Nieuwe betaling

Bij de registratie van een betaling kan er via een selectiebox worden aangegeven op welke manier er wordt afgerekend met de patiënt: 1) Derdebetaler 2) Elektronisch getuigschrift 3) Klassiek getuigschrift (papier)

Als er geen controle is kunnen gebeuren van de verzekerbaarheid van de patiënt dan zal enkel de optie “Klassiek getuigschrift” beschikbaar zijn en dan is er de bijkomende mogelijkheid om het nummer van het uitgeschreven getuigschrift te noteren.

De standaardvoorkeur qua “Afrekeningswijze” is instelbaar per wachtpost. Voor meer dan de helft van de wachtposten die Mediris gebruiken staat dit nu standaard op “Derdebetaler” en verloopt de facturatie via Efact.

Voor wachtposten die geen veralgemeende derde betalersregeling toepassen is er de optie toegevoegd om het onthaal elektronische getuigschriften of eAttesten te laten aanmaken.

De patiënt betaalt in dat geval het volledige bedrag maar er moeten geen getuigschriften worden uitgeschreven door de arts en de patiënt krijgt automatisch het terugbetaalde bedrag door de mutualiteit op zijn rekening gestort.

Let wel, een nadeel hiervan is wel dat eens er een eAttest is opgesteld dit niet meer aanpasbaar is en ook niet meer kan geannuleerd worden.

Tenslotte hebben we ook afgeblokt dat een arts nog technische prestaties kan toevoegen op het moment dat de betaling reeds is geregistreerd en de patiënt de wachtpost reeds heeft verlaten.

Enkel een beheerder kan in dat geval de betaling opnieuw openen en in bij de toepassing van de derdebetalersregeling de technische prestatie nog toevoegen zodat deze alsnog mee kan gefactureerd worden naar de mutualiteiten.

Geef een reactie

Close Menu